گردشگری، تفریحی

عکس ناصرالدین شاه و دو زن

عکس ناصرالدین شاه و دو زن

شاه قاجار به همراه انیس‌الدوله و عالیه خانم

ناصرالدین شاه در حرمسرا


مطالب داغ

مطالب جدید

  • یک انسان بدبخت و متزلزل که همه زندگیش در با زن بودن خلاصه شده

  • نچ همش همین نبوده
    تلفن به ایران اورد
    سرسره اورد
    جاده ساخت ولی در کل آدم نبوده

  • اینو واقعا دارم میگم مصیبت بارترین و خفت بارترین دوران ایران در زمان قاجار بوده

  • شما هم اگر انقدر پول و ثروت داشتید زنهای بیشمار می گرفتید،خودتونو بذاریدجا ی اونا !