مدل لباس, عکس, سریال, آهنگ

عکس های دختر 17 ساله زیباترین سوپر مدل جهان

این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است.

عکس های سوپر مدل زیبای 17 ساله زیبا

این دختر یک سوپر مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و  بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند.

لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است.

بیشتر : عکس های زیباترین مدل خردسال جهان

همچنین : عکس های دختر 14 ساله کاپ برگر سوپر مدل زیبا روی جلد مجله

این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است. این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است.

همچنین : عکس های دختران سوپر نینجای ایرانی! (فیلم)

این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است.


این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است. این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است. این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است. این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است. این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است. این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است. این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است. این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است.
این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است. این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است. این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است.

عکس های دختری زیبا که سوپر مدلی معروف است

 • مجردها - با یک کلیک همسر آینده خود را انتخاب کنید
 • چجوري تا عيد 12 کيلو کم کنم؟؟
 • چجوري بدون عمل جراحي بيني خود را کوچک و خوش فرم کنيم
 • بیش از 650 انتخاب برای هدیه روز مادر
 • چجوري ميتونم بدون تزريق ژل و بوتاکس صورتم رو چاق کنم
 • عکس های دختران سوپر نینجای ایرانی! (فیلم)
 • سریال اکیا خلاصه داستان قسمت آخر اکیا و داستان تمام قسمت های سریال اکیا
 • عکس های دختر 17 ساله زیباترین سوپر مدل جهان
 • داستان تلخ تجاوز جنسی به دختر 13 ساله توسط شوهر خواهر!
 • عکس های زیباترین زنان دنیا در سواحل دبی
 • سریال پاتریکس قسمت آخر و تمام قسمت های جسور و زیبا پاتریکس
 • داستان قسمت آخر سریال هسل سریال مادر و تمام قسمت ها
 • فال روزانه فال امروز پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396
 • گوجه فرنگی | آشنایی با خواص شگفت انگیز گوجه فرنگی
 • برای سلامت دستگاه گوارش این 9 نکته را رعایت کنید
 • فیلترشکن وی پی ان چیست؟ VPN چه فواید و چه ضررهایی دارد؟
 • لذت بردن از رابطه جنسی دهانی توسط زوجین
 • محبوب ترین بازیگران ایرانی در اینستاگرام با لایک و فالوور بالا + تصاویر
 • برای زیبایی و سلامت پوست بخور رازیانه عالی است
 • سریال منتالیست | داستان و عکس بازیگران سریال منتالیست The Mentalist
 • متن زیارتنامه امام حسین (ع)
 • تصاویری از دکوراسیون تلویزیون دیواری و راهنمای دکورایون تلویزیون دیواری
 • رابطه جنسی دکتر قلابی با دختران زیبا در تهران!
 • طرز تهیه ژامبون راویولی با سس گوجه فرنگی
 • راز تناسب اندام و رژیم غذایی بازیگر زن زیبای کره ای
 • حقایق و دانستنی های جالب در مورد قشم
 • سریال هسل داستان قسمت آخر سریال هسل و تمام قسمت ها
 • تجاوز رامین و دوستش به دختر 13 ساله در پشت بام و محاکمه آنها
 • آیا امکان لیزر موهای زائد و از بین بردن آنها در یک جلسه ممکن است؟
 • از طب سوزنی برای درمان جوش های صورت استفاده کنید
 • اس ام اس های ناب عاشقانه با موضوع بوسه برای همسر
 • عکس های جذاب مدلینگ سارا منجزی و تصاویر همسرش
 • بدک نیست.

 • عروسک …واقعا زیباترین مدل جهانی

  • مطمئنی؟

  • سلام.
   سلیقه نسبیه واونی که میگه این دخترزشته دلیل قانع کننده ای نیست که بگی حسوده!دقت کنید.شاید ازنظرخیلیامن حسودوبخیل باشم اما نظر مردم برای من مهم نیست تروخداببینیدلبش خیلی اعصاب خردکنه.ولی توجه داشته باشیدیکی ازملاک های خشگلی صورت گردوپهنی صورت و بینی کوچیکه.شایداگه این دخترصورتش لاغربشه چشماش وزغی به نظربیادیااینکه لبش اصلا باصورتش تناسب نداشته باشه.به هرحال این دخترصورت پهنی نداره وصورتش کاملاباریکه! اگه لیندی چاقی وتپلی صورتش رانگه داردوچاق ترولاغرتر نشه صورتش میتونه قشنگ بشه…چون خیلی سفیده ورنگ چشمش یخی واهنیه قیافش یخه.شایداگه رنگ چشمش خاکستری بودقشنگتربود…خلاصه شایدناتاشاحرصش گرفته باشه ولی به نظرمن هم لیندی درمجموع:سرد.معمولی وجذاب وجدیه…….

 • سومین عکس قشنگه

 • اثلا قشنگ نیست

  • خیلی هم زیباست شما حسودین
   قیافه خودتونو تو آینه ببینید

   • اگه اینها خوشگلا پس من فرشته ام.

   • سحر جون چقد سریع خودتو میفروشی بجای اینکه از این دختریکه ایکبیری دفاع کنی حواست به خودت باشه چون تو هم ایرونی
    درسته ایرنیا ارایش میکنند ولی اینم شنیدی که میگن ترو خشک باهم میسوزن
    پس ندیده قضاوت نکن شاید خیلی از ایرانیا هم باشن که بدون ارایش زیبا باشن
    این دختر بقول خودشون 17 ساله هم خیلی ارایشو گریم داشته که به اینجا رسیده نکنه میخوای بگی اون رژ قرمزشم مال رنگ لبشه خخخخخخ از من به تو نصیحت اینا رو جدی نگیر معلومه خیلی روت تاثیر گذاشته

  • خیلی هم زیباست

 • خیلی زشته با اون لبای زنبور زدش مگه این که پسرا بگن که این اتیغه خوشگله

  • دوستان عزیز ، هیچکدام نکته اصلی رو نگرفتین .. این دختر فقط 17 سالشه ودلیل اصلی برجسته شدنش هم فقط و فقط همینه… اگر از دوران رشد واسکلت بندی و بلوغ یک دختر صحبت بکنیم دردرجه اول باید بدانیم تکامل اجزای صورت خیلی دیرتر از تکمیل رشد دیگر اندام بدن اتفاق میوفته .اندام دیگر شاید بخاطر آمادگی برای مادرشدن تا این سن رشد وتکامل پیداکنند اما صورت .. (( بگذریم که منظورم اصلا چهره های بیبی فیس نیست)).برای بعضی ،تکامل زیبایی چهره حتی گاهی درسنین یالای بیست وپنج دیده میشه وقبل از آن زیبایی چهره شان نارسیده ودخترانه ست . سرکار خانمی که ادعا میکنی دیگران عتیقه اند وخودت خوشگلی و درضمن املای درست عتیقه رو هم بخودت زحمت نداده ای بری یاد بگیری و توی پیامت مینویسی : ::: <>مگر زیبایی ظاهری انسان ساخته دست خودشه که باعث احساس برتری اش بشه؟.چیزی را که خدا خلق کرده وبتو داده براش قیافه نگیر. اگر کنار این زیبایی بدنبال زیبایی اخلاق و کردار و انسانیت رفتی اونوقت خودت رو زیبا حساب کن .ایرانی و غیر ایرانی نداره . زیبایی وقتی زیبایی هستش که از درون زیبا باشیم .عزت زیاد اینقدر هم پاچه همدیگه رو نگیرید .

 • خیلی هم. زشته دختر های ایران خیلی قشنگ ترن ولی متاسفانه به خاطر پوشش مسخره ای ک دارن خیلی زشت جلوه میکنن.

  • زیباترین مدل جهانی مانند عروسکه
   معصومه دخترای ایروونی حجاب هم نداشتند شبیه عنترند هههههه دخترای ایروونی جلفند با هفت قلم ارایش کردن که هنر نیست این دختره خودش زیباست

   • این دختر خیلی خوشگله …اما نکته مهم این هست که تو همه کشورهای دنیا آدم زشت و خوشگل و خیلی خوشگل و خیلی زشت وجود دارن و اینکه در کل بگیم مردم یه کشور کلا زشتن یا کلا زیبان خیلی اشتباه و مسخره هست حتی بعضی وقت ها تو یک خانواده میبینیم مثلا یک خواهر خیلی خوشگله یک خواهر زشت یا مادر پدر زشتن بچه خوشگل.پس این قانون تو یک خانواده و فامیل صادق نیست که همه زشت باشن یا همه خوشگل چه برسه به یک کشور با اون همه وسعت و جمعیت… در ضمن ناتاشا خانم که میگی همه دخترهای ایران زشت و عنترن حتما خودت خیلی زشت و عنتر هستی و همه اطرافیانت خیلی زشت و عنترن که فکر میکنی همه ی دخترای ایران عنترن…نه عزیزم اگه خودت و دخترهای اطرافت جزو آدم های خیلی زشت این کشورین دلیل بر این نیست که همه دخترهای ایران عنترن برعکس دخترهایی تو ایران داریم که از این خانم هم خوشگلترن…من به شخصه تو دانشگاهمون 5 تا دختر دیدم که از این خانم خوشگلترن چه برسه تو کل ایران…چون تو ایران ما مدلینگ و اینجور چیزا به صورت حرفه ای نیست و سینمامون در حد جهانی نیست و حجاب تحمیلی داریم زیبایی های زنامون و مردامون از کل دنیا پنهون مونده….با اینکه بازم میگم این دختر خانم فوق العاده زیباست ولی من زیباتر از اون رو تو کشورمون خیلی دیدم

 • چقدر زشته. اییییییی

 • اینارو همه رو گریم میکنن خر خودشونن شما ایرانیاهم خودتونو کمتر کوچیک کنین مثلا شماها ایرونیدااخه یه دختر 17 ساله بیاد باهزار تا گریم خوشگل شه
  یه سمالی هم میتونه با اون فقیریش یه انجلینا در بیاد

 • بدک نیس .ولی به ایرانی ها نمیرسه.حسادت نیس یه واقیته که ایشون هم هفت قلم ارایش داره تو هیچکدوم از عکساش ساده نیس .هیچکی افسانه پاکرو نمیشه

 • بدک نی

 • وای چقدر حسود ..اینایی که میان میگن این زشته خودشونو ببینی وحشت میکنی…خیلی حسودین به خدا.این دختر بدون آرایشم خیلی خوشگله..سوگند خانم مشخصه خیلی زشتی داری میترکی من این دخترو بدون آرایشم دیدم .شمایی که میگید این زشته آرزوتونه فقط یه روز جای این بودین

  • با اینکه دخترم کاملا کاملا باهات موافقم …………………..

 • فوق العاده س .همچین قیافه ای مسلما حسودای زیادی هم داره…..دلم واسه اینایی هم که تو فضای مجازی زور میزنن بگن ما خوشگلیم می سوزه اینا رو حتی یه نفرم نگفته خوشگل .بیچاره ها خوشگل میبینن نابود میشن

 • سوگند جون کسی که سر سوزن زیبایی داشته باشه از دیدن زیبایی دیگران حس نفرت و کینه بهش دست نمیده.خیلی کار ضایعیه که کسی بیاد زیر عکس یه سوپر مدل فوق زیبا یا هر دختر زیبای دیگه ای از اصطلاحات زشت و ایکپیری براش استفاده کنه و از خودش تعریف کنه.درسته تو از خودت تعریف نکردی ولی خیلی ریز به این موضوع اشاره کردی اما عزیزم کسی که واقعا خوشگله.. خوشگلیِ یکی دیگه اذیتش نمیکنه و برای اثبات زشتیِ اون شخص انقدر حرص نمیخوره.این کار مخصوص افراد حسوده که تحمل بهتر بودن دیگران رو ندارن.شما حتی اگه زیبا هم باشی با این صفتی که داری (حسادت) زیباییت دیده نمیشه فقط حسود بودنت به چشم میاد.گرچه من همونقدر که از اسمم مطمئنم به نازیبا بودن افراد حسود ایمان دارم. هیچ آدم خوشگلی هم با بد گفتن یه سری آدم حسود زشت نمیشه حسود با حرص خوردن از برتری دیگران فقط به خودش ضربه میزنه ..این دختر مدل خیلی معروفیه و فکر نکنم کسی عکس بی آرایششو ندیده باشه لیندی حتی بدون آرایش و یه مدل موی ساده هم نازه معلومه که وقتی آرایش میکنه زیباییش بیشتر میشه. حتی با رنگ موی مسی که به هرکس نمیاد فوق العاده س . به جرات میتونم بگم تو عکسایی که رنگ موهاش مسیه خوشگلتره رنگی که اصلا دوست ندارم ولی رو سر این دیدم کِیف کردم

  • لایک لایک لایک لایک لایک………ینی مهسا جون این حرفاتو باید قاب طلا گرفت……………خیلی هارو میشناسم که نو این سایت نظر میذارن فکر میکنن زیبای خفته ان ……………..کاشکی حرفای تو به گوششون برسه /آمین

 • خیلییی خوشگله اینایی که میگن بدک نیست یا زشته بهتره سر راهشون تو آینه یه نیم نگاهی بندازن

  • خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخئ من هیچ کاری به هیچیش نداره خدایی ولی خدایی یه سرچ تو نت بزنید اصلا کاری بااین ندارم قیافه من و یابقیه فقط سرچ کنید خداشاهده یه دخترایی هستن ک واقعا ازین خشکل ترن من هلاک اون عکس سومیه از اخرم خخخخخخخخخخخخخخخخ یعنی عاشق عقیده اونیم ک میگه بی ارایش خشکله خخخخخخخخ این الان ارایش نداره ؟؟ گریمم نکرده ؟؟ جلل خالق خخخخخ عجبببببب محض اطلاع هردختری ک بیان گریمش کنن لباسای خوب بوشونن بهش با دوربین عکاسی با کیفیت ازش عکس بندازن یه عکاس ازش عکس بندازه صددرصد خشکله اینو شک نکنید نکته بعدی زشتی زیبایی نسبیه

 • واقعا اعضای صورتش متناسب و خوبه از چشاش گرفته تا گوشاش و لباش و فرم صورتش و در واقع بر اساس تعریف زیبایی ظاهری دختر زیباییه واقعا
  بعدم اون فردی که گفته دخترا ایرانی مث عنترن !
  از لحن صحبتش مشخصه که اصن در حدی نیس که یه ادم بخواد باهاش هم صحبت بشه

 • خوش به حالش که انقدر خوشگله ولی اگه کسی هم به زیبایی یه مدل فوق زیبا نباشه دلیل بر زشت بودنش نمیشه.بعضیا خوشگلن بعضیها خیلی خوشگلن یه سریا هم فقط جذابن .یه سریا هم هم جذابن هم خوشگلن یه سری هم بانمکن .آخه بعضی جاها میبینم یه دختر خوشگلو هم میگن زشت چرا چون به زیبایی یه مدل فوق زیبا نیست .شاید خوشگلی کسی در حد ایشون نباشه اما دلیل نمیشه که خوشگل نباشه ..در ضمن خانم ناتاشا که میگی دخترای ایرانی مثه عنترن پس احتمالا خودت یکی از اونا هستی..یا حتما اگه به خودت باشه فرق داری تو استثنا در اومدی بقیه ی همجنسات زشتن. البته در حسود بودن خیلی از دخترای ایرانی شکی نیست ولی بدتر از حسادتشون اینه که خودشونو و فک و فامیلشون خوبن ولی بقیه ی همنساشون مشکل قیافه دارن خودشون که فوق زیبای خدادادین

 • شبیه مرغه….ولی خوبه لبخندش قشنگه

 • خیلییی جذاب و خشگله

 • رنگ موهاش خوشگله ولی قیافش خوب نیست دندوناشم نیاز به ارتودنسی داره

 • سلیقه هافرق میکنه به نظرمن معمولیه قیافش ولی دندوناش ترسناکه من بدم میاد

 • دندوناش یکم بده

 • اگر از خیر دندوناش بگذریم قیافش خوبه

 • این اشتباهه که به یکی بگی خوشگلترین هر کی یه جور خوشگله
  این دختر هم از نظر من چهره خاصی داری مدل لبو چشاش خیلی متفاوت از بقیه هستن

 • خیلی خوشگلهو.اوف….چقدنازه بخورمت…

 • ااااااااااااااااااه اینا دیگهه چیه طلا گلزار از این بهتره وییییییییییی

 • بدک نیست

 • خیلی زشته خیلی

 • بنظرمن ایرانیا خیلی زیباترازخارجیهاهستن

 • لبشو دوست دارم ملوسه چشماش زیادی درشته کشیده تر بود بهتر بود بینی شم متناسبه مدل ابروش زشته بدم میاد چانه اش بدم میاد دندوناشم بد نیست گونه اشم خوبه فقط اگه مثل من چال گونه داشت جذاب تر میشد خخخخخخخخ در کل خوبه ولی از دخترای ایرانی بهتر نیست زیادی روغن مالیده خودش بدون ارایش بهتر بود

 • برید گم شید کجا شون خوشگله نمیاند که با مون ……………..

 • ایشه بدم اومد??

 • خوشگل ترین مدل دنیا آدریانا لیماس. این معمولیه

 • وای این چرا اینقد گردنش درازه؟؟؟؟؟؟؟خخخخخخخخخ

 • ازاین ده برابرخوشگلترریخته مخصوصاتوایران.?جمع کنین باووو

 • خوشکیله

 • خوشکل نیست متوسطه زیادم زشت نی

 • باآرایش ک نمیشه خشگل شداین زیبایی که خانم داره خداداده ن وسایله آرایشی چینی

 • خوبه اما به نظرم دخترا. ایران جذاب تر

 • سلام به دوستان .خدا هیچکس رو زشت نیافریده ،به نظر منم خوشگله امیدوارم هرروز زیباتر بشه…
  من این جمله رو خیلی دوس دارم:
  به زیباییت نناز چون خودت درستش نکردی.. به اخلاق باید بنازی چون ساخته دست خودته …

 • لیندی مثل میرندا خوشگل اما بیبی فیس و بدرد های فشن نمیخوره

 • از قیافه ی این دخترا نباید تعریف کرد بلکه باید از دکتر ها و آرایشگر های محترم تشکر کرد زیادی به زخمتشون میندازن راستی ماحسودم نیسیم

  • بااون دندوناش.انگاری باگزبانیه.صدرحمت ب باگز

   • شرط می بندم توخودت زشت وقیافه بی نمک و چپه ای داری…آخه دختربه این زیبایی کجاش زشته…چرااینقدرحسودهستی…اروپاییهااکثراخوش تیپ وزیباهستند،این هم به نژادسفیدوپوست روشن آنهابرمیگرده…ماایرانیهاهم تقریباتیپ وقیافه معمولی داریم…قیافه آدم هابستگی به شرایط آب وهوایی وجغرافیایی داره…البته قیافه زیبامایه فخروبرتری نیست…همیشه انسانیت برترین زیبایی است…

 • عکس سوم و چهارم واقعا زیباست

 • چقدر زشته

  • خیلی هم زیباوقشنگه…بترکه چشم هرچه حسودوعقده ایه

 • چراماایرانیهااین همه عقده ای وحسودهستیم…برای دختربه این زیبایی ایرادمیگیریم…زیباست دیگه اینوهراحمقی بایددرک کنه…یعنی کلا نژاداروپایی خوش تیپ وزیباهستندکه مربوط به پوست روشن وسفیدشان میشه…ماایرانیهاهم دارای نژادوتیپ معمولی هستیم وتقریبابه نژاداعراب نزدیک هستیم…خلاصه این همه تنگ نظروایرادگیرنباشید….اگه حقایق زندگی راقبول کنیدخیلی راحت ترزندگی میکنید…

 • سنش بیشتر میزنه

 • خوشگله

 • داغترین ها

 • بیوگرافی ایوان بازیگر سریال مدرسه شبانه روزی
 • رابطه جنسی معم با دانش آموزان دردسر شد +عکس
 • عکس های مراد در سریال غم هجران
 • مرد 112 ساله با دختر 17 ساله ازدواج کرد!! +عکس
 • جوک خنده دار خانم ها (جوک ضد دختر)
 • عکس الناز شاکردوست در حال گره دادن سبزه
 • دانلود آهنگ جدید رضا صادقی بنام دستای یک مرد
 • شیک ترین مدل لباس های پاییزی زنانه امسال
 • بازیگران زن و مرد ایرانی شبکه های اجتماعی (5)
 • مدل دکوراسیون اتاق نشیمن 2013
 • خانم ها علامت عفونت زنانه را بدانید
 • چرا زنان به مردان دروغ می گویند؟ 10 دلیل دروغگویی زنان
 • عکس استقبال دختران از حسن روحانی
 • دانلود آهنگ جدید سیامک عباسی نام تن سپرده به باد
 • تاثیر بد سیگار بر پوست،مو،چشم،دهان و ریه
 • فک و فامیله داریم؟ (سری جدید)
 • عکس الهام حمیدی و پرستو صالحی با تیپ جدید
 • بازیگر زن ماریون کوتیار باعث جدایی برد پیت و آنجلینا جولی شده است! +عکس
 • دانلود آهنگ جدید مهدی یراحی به نام فکر من نباش
 • مدل آرایش هندی
 • اس ام اس تبریک ولادت عیسی مسیح(ع)
 • عکس هایی از کنسرت گروه آریان در برج میلاد
 • دانلود آهنگ جدید امیر علی به نام تو فقط اشاره کن
 • شک زیاد بدبینی یا پارانویید را چگونه درمان کنیم؟
 • آشنایی با اثرات عجیب عشق بر ذهن و جسم افراد
 • بستن تبلیغ