مدل لباس, عکس, سریال, آهنگ

مشکل ازدواج فامیلی و به دنیا آوردن فرزند معلول

مشکل ازدواج فامیلی و به دنیا آوردن فرزند معلول

افرادی که ازدواج فامیلی می کنند امکان دارد به دلیل مشکلات ژنتیکی فرزند معلول به دنیا بیاورند ب همین دلیل کارشناسان همشه توصیه می کنند که ازدواج فامیلی صورت نگیرد.

 

پیشگیری از ازدواج فامیلی به دلیل مشکلات ژنتیکی و فرزندان معلول

با جلوگیری از ازدواج فامیلی می توان از بروز 50 درصد از معلولیت ها جلوگیری کرد.
از طرفی ازدواج فامیلی در بین جوامع شرقی بویژه خاورمیانه، جنوب و جنوب شرقی آسیا رواج دارد.
این موضوع به چالشی اجتماعی در برخی از این کشورها بدل شده است.

آیا مختصات اجتماعی کشور ما اجازه مهار موج ازدواج های فامیلی را می‏دهد؟
برای پاسخ به این سؤالات جامعه شناختی گفت و گویی با یک جامعه شناس انجام داده ایم
به این امید که از گذر اندیشه جمعی به پاسخی روشن برای این چالش دست یابیم.

با وجود هشدارهای پزشکی هنوز گرایش به ازدواج فامیلی در جامعه ما بالاست. علت چیست؟

ازدواج فامیلی در بستری از روابط اجتماعی و در قالبی شکل یافته و با برخی ویژگی‏های فرهنگی به آن معنا بخشیده می ‏شود.
بنابراین، برای درک چند و چون ازدواج فامیلی در ایران و نیز چرایی ازدیاد آن،باید به مداقه در عرصه روابط اجتماعی موجود در کشور و ملاحظات اجتماعی مربوط به آن،به ‏عنوان بستر شکل دهنده و به ابعاد و ویژگی‏های فرهنگی که به آن معنا می‏ بخشند، بپردازیم.

به طورکلی الگوهای مختلفی در نحوه گزینش همسر در جوامع گوناگون وجود دارد.
ازدواج فامیلی یا ازدواج خویشاوندی گونه ‏ای دیرپا از ازدواج است که آن را ذیل الگوی درون همسری (انتخاب همسر از درون گروه، قشر یا منطقه جغرافیایی خاص) طبقه بندی می‏ کنند.

این نوع ازدواج به‏ سبب محدودیت در ارتباطات و کوچک بودن شبکه ‏های اجتماعی، قدرت شبکه ‏های خویشاوندی،حفظ محدوده خانوادگی و قبیله ‏ای، کسب حمایت اجتماعی طایفه و قبیله،برخی ملاحظات اقتصادی مانند حفظ مال و اموال موروثی،حفظ سرمایه وکسب و پیشه پدری و همچنین برخی ملاحظات فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی دیگر که از جامعه‏ای تا جامعه دیگر متفاوت است،
درگذشته رواج داشته است که با ایجاد تغییرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، افزایش ارتباطات، گسترش مناسبات اجتماعی، تنوع یابی علایق و نگرش‏ها بتدریج از رواج آن –البته با شدت و ضعف‏های متفاوت- کاسته شده است.

اما مسأله اینجاست که با وجود تغییرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هنوز هم ازدواج فامیلی سهم مهمی در نوع همسرگزینی در جامعه ایرانی دارد که البته این امر تا حدی در کشورهای منطقه خاورمیانه، جنوب و جنوب شرقی آسیا دیده می‏شود.
یکی از مؤلفه های مهم در این زمینه شبکه‏ های خویشاوندی است.
از دیرباز شبکه خویشاوندی نقش مهمی را در کلیت زندگی هر یک از افراد جامعه بازی می‏کرد که در جامعه ما با وجود تغییرات اجتماعی و فرهنگی فراوان و تسریع روزافزون آنها به‏علت شکل‏ نگرفتن ساخت‏های قدرتمند جایگزین،هنوز هم جایگاه شبکه‏ های خویشاوندی در بسیاری موارد و آن هم بیشتر در شهرهای کوچک و روستاها حفظ شده است
که خود در حفظ جایگاه الگوی ازدواج فامیلی نقش مهمی را ایفا می‏کند

از سوی دیگر، با توجه به جایگاه مهم شبکه خویشاوندی در مناسبات اجتماعی بویژه در شهرهای کوچک و روستاها طبعاً ازدواج فامیلی امکان جلب حمایت اجتماعی خویشاوندان را نیز به همراه دارد.
همچنین، فراوانی قابل توجه الگوی ازدواج فامیلی می‏تواندناشی از پایین بودن اعتماد اجتماعی به ‏عنوان یکی از مهم‏ترین مؤلفه‏ های سرمایه اجتماعی در جامعه باشد،

چنانکه فرد در گزینش همسر به‏ علت اعتماد بیشتر به نزدیکان از یک‏سو و پایین بودن اعتماد اجتماعی به سایر افرادی که در دایره همسرگزینی وی قرار می‏گیرند
به ازدواج فامیلی یا خویشاوندی روی می ‏آورد.

در این میان، ملاحظات و مقوله هایی چون استحکام روابط خانوادگی، تقلیل مشکلات و همنوایی در تشریفات و مقدمات ازدواج در بین دو خانواده –که وجود مشکلات اقتصادی و نیز بیکاری یا درآمد پایین برخی جوانان و هزینه‏ های سرسام‏ آور ازدواج نقش این عامل را برجسته می‏سازد- استحکام بیشتر زندگی به ‏دلیل وجود روابط اجتماعی چند وجهی، مکانیزم‏های حمایتی و همگونی‏های ارزشی-فرهنگی و کاهش امکان طلاق از جمله عواملی است که می‏تواند در گزینش الگوی ازدواج فامیلی بسیار مؤثر باشد.
البته ملاحظات و ویژگی‏های فرهنگی نیز در بالا بودن درصد ازدواج فامیلی در کشور نقش دارند.

مشکل ازدواج فامیلی و به دنیا آوردن فرزند معلول

ازدواج‏های فامیلی

چه دید فرهنگی نسبت به ازدواج فامیلی در جامعه نفوذ دارد؟

از بُعد فرهنگی، وقتی ضرب‏ المثل‏ها، آداب و رسوم و باورهای عامیانه جامعه‏ ای را مطالعه کنید،به ‏صورت خودکار چیزهایی که در جامعه پسندیده یا ناپسند است، مشخص می‏شود.مثل همین که می‏گویند «عقد دخترعمو پسرعمو در آسمان‏ها بسته شده» یا در هنجارهای اجتماعی مان می‏بینیم،مثلاً «دختر زیبایی در فامیل وجود دارد، مادربزرگ می‏گوید حیف نیست ما دخترمان را به غریبه بدهیم»، یعنی به دختر مانند یک دارایی نگاه می‏شود.
حتی در بسیاری موارد و در نگاه اول، نظر مثبت چندانی مابین دو طرف وجود ندارد،اما به‏ علت فشارهای اعمال شده از سوی شبکه خویشاوندی و استمرار آن، ازدواج انجام می‏شود،یا در باوری مرسوم این اعتقاد وجود دارد «تا دختر خودمان در فامیل مانده چرا از غریبه دختر بگیریم».

مقوله ‏ای دیگر که در ازدواج فامیلی و میزان گرایش به آن قابل طرح است، مقوله قومیت است.
به نحوی که بنابر پژوهش های انجام شده از هر 5 ازدواج قوم بلوچ، 4 ازدواج در میان فامیل و خویشاوندان صورت گرفته در حالی که به شکلی کاملاً معکوس در قوم گیلک از هر 5 ازدواج، 4 ازدواج در زمره ازدواج فامیلی یا خویشاوندی قرار نمی گیرد. این میزان – سهم ازدواج فامیلی- در میان قوم کرد تقریباً بینابین بوده و 50 درصد ازدواج ها را ازدواج فامیلی تشکیل می دهد که این دامنه تغییر در میان اقوام خود منبعث از هنجارها و ارزش های فرهنگی موجود در هر یک از آنهاست.

در واقع، مجموعه این باورها، ارزش‏ها و هنجارها و آداب و رسوم در راه معنابخشی به ازدواج فامیلی نقش مهمی ایفا می‏کنندو در موازات ملاحظات اجتماعی که ذکر شد به‏ عنوان مکمل و تعیین کننده ‏ای تأثیرگذار در ماندگاری این الگوی همسرگزینی عمل می‏کنند.

حال با توجه به ملاحظات اجتماعی و نیز ابعاد فرهنگی که ذکر شد،ازدواج فامیلی با وجود هشدارهای موجود به ‏عنوان یک الگوی همسرگزینی معمول بویژه در مناطق روستایی و شهرهای کوچک رواج داردکه تنها راه کاهش آن، آگاهی بخشی به جامعه به اشکال مختلف و البته با توجه به ملاحظات فرهنگی و اجتماعی آن است.

چرا حرف مشاوران ژنتیک شنیده نمی شود؟

ازدواج اساساً امری اجتماعی است.
مسأله مهم در این زمینه آن است که ازدواج فامیلی به عنوان یک مسأله چند وجهی درنظر گرفته نمی‏شود،چراکه وجود یک مسأله چند وجهی، راهبردی چندوجهی را برای حل یا تقلیل آن می‏ طلبدو یک رویکرد تک‏ وجهی مثلاً رویکرد ژنتیک محور نمی‏تواند
مسأله‏ ای چند وجهی چون رواج ازدواج فامیلی که ابعاد اجتماعی و فرهنگی در آن نقش مهمی را بازی می‏کنند، حل کند.

در این زمینه چه راهکارهایی وجود دارد؟

یکی از راهکارها در این زمینه آن است که مشاوره ایی از همان فرهنگ تربیت شوند و با همان زبان با آنها صحبت کنند و با ارزش‏ها و نگرش‏های آن جامعه آشنا باشند.
مسأله دیگر آن است که ملاحظات اجتماعی و ارزش‏ها و هنجارهای تقویت کننده ازدواج فامیلی در هر فرهنگ،قوم و منطقه جغرافیایی نسبت به فرهنگ یا منطقه دیگر متفاوت بوده و طبعاً نمی‏توان یک نسخه واحد در راه آگاهی بخشی نسبت به عواقب ازدواج فامیلی در کل کشور پیچید.به ‏عبارتی دیگر، مشکل ما این است که در مشاوره، مسأله فرهنگ را در نظر نمی‏گیریم.
نحوه آگاهی بخشی به جامعه درباره امتناع از ازدواج فامیلی قطعاً باید در سیستان و بلوچستان، با کرمانشاه و کردستان فرق داشته باشد.ما باید در هر قوم، منطقه جغرافیایی و خرده فرهنگی،
اول بفهمیم چرا ازدواج فامیلی انجام می‏شود و چه موارد ارزشی و نگرشی در پشت آن وجود دارد و بعد،دنبال عادی ‏سازی آن ارزش‏ها و نگرش‏ها و جایگزین کردن ارزش‏های مؤثر بر الگوی ازدواج مطلوب و آگاهانه به جای آنها باشیم.

موضوع دیگر که باید در اینجا به آن اشاره کرد این استکه صرف آگاهی ‏بخشی به جامعه کافی نبوده و باید در راه ملموس کردن و درونی کردناین آگاهی‏ها به نحوی که به یک خودآگاهی اجتماعی تبدیل شود، حرکت کنیم،چراکه درشرایط کنونی نیز تا حدی آگاهی به عواقب ازدواج فامیلی در جامعه وجود دارد،اما از آنجا که به یک خودآگاهی تبدیل نشده و در افراد جامعه درونی نشده است،در تأثیرگذاری بر امتناع از ازدواج فامیلی چندان مؤثر نیست
که این امر نیز خود با توجه به بسترهای اجتماعی و با درنظر گرفتن ملاحظات فرهنگی امکان پذیر است.
باید به این نکته نیز اشاره کرد که به موازات آگاهی بخشی نسبت به امتناع از ازدواج فامیلی به‏ عنوان یک هنجار منفی باید الگوی ازدواج مطلوب و آگاهانه
–البته با توجه به ملاحظات فرهنگی و اجتماعی موجود
– به‏ عنوان یک هنجار جایگزین مثبت ترویج شود.

به اعتقاد شما در این زمینه باید کار تیمی انجام شود؟

یک مشکل اساسی ما این است که برخلاف کشورهای دیگر در مسائل چند وجهی، تنها از بُعد پزشکی وارد می‏شویمو اگر علوم دیگر هم وارد می‏شوند با سطح پایینی از آنها روبه رو هستیمو به مسائل چند وجهی از چند زاویه نگاه نمی‏شوداین کار یا تأثیری منفی به همراه خواهد داشت یا حداقل تأثیر مناسبی نخواهد داشت.
بنابراین، نه تنها باید در این زمینه کار گروهی انجام شود بلکه بدون انجام کارگروهی نتیجه خاصی حاصل نشده یا سطحی و گذرا خواهد بود.

نقش اعتقادات دینی را در این زمینه چگونه می بینید؟

بدون تردید از آنجا که دین و امور مترتب بر آن سهم مهمی از فرهنگ جامعه ما را تشکیل می‏دهدپس مقوله دین ظرفیتی بسیار مهم در زمینه آگاهی بخشی نسبت به ازدواج فامیلی و ترویج یا امتناع از آن ‏دارد.
در این زمینه ابتدا باید نگاه دین به ازدواج فامیلی مشخص شود.
از سوی دیگر، اگر قرار باشد که امتناع از ازدواج فامیلی و تقلیل میزان آن در جامعه به ‏سبب عواقب موجود مدنظر قرار گیرد طبعاً علمای دین می‏توانندبا توجه به عمق داشتن باورهای مذهبی و نیز بافت‏های ارزشی در بطن و متن حیات اجتماعی در این زمینه بسیار تأثیرگذار باشند.

شما نیز موافقید که برای کنترل معلولیت های ژنتیکی باید ازدواج فامیلی را کنترل کرد؟

این یک فرض پذیرفته شده در علم ژنتیک است که عامل نزدیک به 50 درصد از معلولیت‏ها،ازدواج فامیلی یا خویشاوندی است.از سوی دیگر، بنابر آمارهای موجود،ازدواج‏های فامیلی حدود 40 درصد از ازدواج‏ها در کشور را تشکیل می‏دهند.
بنابراین، با کاهش میزان ازدواج فامیلی می‏توان از میزان معلولیت در نسل آینده جامعه کاست.اما باید به این نکته نیز توجه داشت که نباید کلیت مبحث ازدواج فامیلیو ترویج یا امتناع از آن را تنها به کنترل معلولیت‏های ژنتیکی تقلیل دادهو ملاحظات اجتماعی و هنجارهای ارزشی
– فرهنگی تقویت کننده آن را نادیده گرفت
و به‏ شکلی تک بُعدی و تنها با دید ژنتیک به آن نگریست.

نکته دیگر آنکه نباید به واسطه تلاش در جهت کاهش میزان ازدواج فامیلی آن را به ‏عنوان یک امر ترس‏ آور و بسیار منفی طرح کرد،به ‏صورتی که مثلاً با انتخاب الگوی ازدواج فامیلی،به ‏علت بازنمایی منفی فراوان آن،زوجین دیگرمعلول شدن فرزند خود را قطعی دانسته و ضمن دلسرد شدن از زندگی،سراغ مشاوره ژنتیک و سایر راهکارهای پیشگیری از تولد فرزند معلول نرفتهو به‏ طوری دائمی در اضطراب به دنیا آمدن چنین فرزندی به زندگی خود ادامه دهند.

ازدواج فامیلی و مشکل معلولیت فرزندان

1 دسامبر 2016

 • مجردها - با یک کلیک همسر آینده خود را انتخاب کنید
 • چجوري تا عيد 12 کيلو کم کنم؟؟
 • چجوري بدون عمل جراحي بيني خود را کوچک و خوش فرم کنيم
 • بیش از 650 انتخاب برای هدیه روز مادر
 • چجوري ميتونم بدون تزريق ژل و بوتاکس صورتم رو چاق کنم
 • عکس های دختران سوپر نینجای ایرانی! (فیلم)
 • سریال اکیا خلاصه داستان قسمت آخر اکیا و داستان تمام قسمت های سریال اکیا
 • عکس های دختر 17 ساله زیباترین سوپر مدل جهان
 • داستان تلخ تجاوز جنسی به دختر 13 ساله توسط شوهر خواهر!
 • عکس های زیباترین زنان دنیا در سواحل دبی
 • سریال پاتریکس قسمت آخر و تمام قسمت های جسور و زیبا پاتریکس
 • داستان قسمت آخر سریال هسل سریال مادر و تمام قسمت ها
 • پنتوپرازول (Pantoprazole) پروتونیکس (Protonix) موارد مصرف و عوارض دارو
 • طرز تهیه نخود پلو با بادمجان
 • سریال پاتریکس قسمت آخر و تمام قسمت های سریال Patrix پاتریکس
 • دانلود آهنگ جدید زانیار و سیروان خسروی بنام بدون تو
 • فال روزانه فال امروز یکشنبه 10 اردیبهشت 1396
 • آموزش تصویری و کامل نماز
 • نحوه سریع تر به ارگاسم رسیدن زنان
 • وضو گرفتن چه آثار و فوایدی دارد؟
 • “داکسی سایکلین” Doxycycline چیست و چه عوارضی دارد؟
 • دلیل درد آلت تناسلی مرد چیست؟ آیا می توان سایز آلت را بزرگ کرد؟
 • دلیل درد مقعد چیست و چگونه درمان می شود؟
 • خانم ها در قرار ملاقات عاشقانه با مردان این نکات را رعایت کنید
 • برای کاهش چربی های دور بازو چه باید کرد؟
 • مدل آرایش جذاب صورت و چشم ها میکاپ آرتیست Sandra Miyagi
 • اطلاعاتی در مورد لیدوکائین (داروی بی حس کننده جنسی)
 • طرز تهیه پاستای میگو با لیمو و سبزیجات
 • با خانواده همسر در دوران نامزدی چگونه باید رفتار کرد؟
 • عکس نوشته های فاز سنگین دخترانه
 • اطلاعاتی در مورد ریزش مو که خانم ها باید بدانند
 • عکس های بدون آرایش ملکه جذاب ویکتوریا سکرت منتشر شد
 • داغترین ها

 • جدیدترین مدل گوشواره (5)
 • دعوت آنجلوپولوس از حامد بهداد برای بازی در کنار مونیکا بلوچی + عکس
 • عکسهای ایزابلا فورتونا در سریال حریم سلطان
 • عکس های قسمت آخر سریال مرحمت
 • عکسهای جالب جراحی پلاستیک صورت سرباز جنگ جهانی اول
 • عکس آتلیه ای حمید گودرزی و همسرش ماندانا دانشور
 • خنده دارترین عکس های حیوانات (11)
 • عکس آندریا در سریال روح النا + بیوگرافی
 • عکسهای مهناز افشار در پشت صحنه فیلم جدیدش
 • قله k2 دومین قله بلند دنیا
 • عصبانیت کرمانی ها از لهجه کرمانی پریناز ایزدیار و واکنش او
 • دانلود آهنگ تیتراژ میانی سریال دردسرهای عظیم 2
 • عکس خالکوبی دختر سفید پوست مایکل جکسون به یاد پدرش
 • اس ام اس مخصوص شهادت امام جعفر صادق(ع)
 • عکس دختران شیرازی با تیپی متفاوت
 • پشیمانی ۹۰ درصد زنان مطلقه
 • مردان حسودتر هستند یا زنان؟
 • دانلود آهنگ جدید شهاب رمضان با نام اولین لبخند
 • انتخاب یک رژگونه مناسب و محل زدن آن به صورت
 • دانلود آهنگ دیگه نمی خندم از علیرضا روزگار و رضا شیری
 • افشای رابطه رونالدو با همسر کاپیتان تیم ملی اسپانیا!
 • اگر قصد دارید بچه دار شوید این نکات را به یاد داشته باشید
 • دو کیلو کرم زنده از بدن زن زیبا توسط پزشک خارج شد! + تصاویر
 • عکس های سیاره ای که دیشب از کنار زمین گذشت
 • طرز تهیه کاسه صبحانه
 • بستن تبلیغ
  بستن تبلیغ