گردشگری، تفریحی

تصاویری از سریال روزگار تلخ


مطالب داغ

مطالب جدید

  • من از این بازیگره (مرده)خوشم نمیاد فیلماشم نگاه نمیکنم.

  • من تواین فیلم ازاندر ومحمد بدم میومد هر دوشون نرمین راناراحت کردن از فیلیز هم متنفرم اما نرمین راخیلی دوست داشتم

  • بستن تبلیغ