گردشگری، تفریحی

تبریک روز زن

زن یعنی…
زن یعنی…

زن یعنی لبخند در هجوم گریه ها آرامش وقت بی قراری های مدام عاشقانه ای هنگام غروب ، وسط میدان جنگ زن یعنی تفسیر جمله ی دوستت دارم یعنی خدا هم زیباست، عجب نقاشی خوبی است یعنی فلسفه ی آفرینش یک آغوش خود ِ زندگی ، احساسِ عریان زن یعنی زن ، مادر ، معصومیت تا […]

اس ام اس روز زن 1392
اس ام اس روز زن 1392

روز زن اس ام اس روز زن 1392روز زن92 تبریک روز زن1392 اس اس ام اس تبریک روز زن92پیامک روز زن,اس ام اس روز زن,اس تبریک روز زن,متن تبریک روز زن,پیامک تبریک روز زن

اس ام اس تبریک روز زن
اس ام اس تبریک روز زن

اس ام اس تبریک روز زن ای زن، ای الطاف دستِ حضرتِ پروردگار ای تو بهتر از همه هستی، به صد ره آشکار خنده ات چون روشنایِ صبحِ هستی، پر ضیا خنده ات چون دامنِ عرش خدا، مهدِ صفا روزت مبارک