کسب درآمد,تبلیغات

شهر آلوده

آلوده‌ ترین شهرهای اینترنتی کشور را بشناسید
آلوده‌ ترین شهرهای اینترنتی کشور را بشناسید

مهرماه امسال در حالی سپری شد که استان تهران همچون ماه‌های قبل درصدر آمار آلودگی‌های اینترنتی قرار دارد و با اختلافی نسبت به شهرهای یزد و بوشهر..