آخرین عکس عکاس نگون بخت قبل از مردن!

این عکس وحشتناک، آخرین عکس عکاس نگون بخت بود!
این آخرین عکس، Michio Hoshino عکاس ژاپنی بود که در آخرین لحظات عمرش گرفته و بعد بدست همین خرس کشته شد.
او متولد27 سپتامبر 1957 بود که این اتفاق در 8 اگوست سال 1996 رخ داد.
آخرین عکس عکاس نگون بخت قبل از مردن!

نوشته های مشابه