آخرین قیمت محصولات “ایران خودرو” (جدول)

آخرین قیمت محصولات “ایران خودرو” (جدول)

آخرین قیمت محصولات "ایران خودرو" (جدول)

جدیدترین قیمت محصولات ایران خودرو  اعلام شد.

تندر 90 (لوگانE1)

32,500,000

31,550,000

تندر 90E2اتوماتیک

42,100,000

45,651,000

تندر 90E2(بنزینی تک ایربگ)

35,500,000

تندر 90E2(بنزینی)

37,600,000

35,100,000

تندر 90E2(دوگانه)

39,500,000

رانا

30,100,000

29,200,000

راناLX

31,000,000

30,232,000

پژو روا

19,300,000

سمندLX

27,500,000

23,000,000

سمندLX EF7

28,800,000

27,947,000

سمندLX EF7 Multiplex

سمندLXپایه گازسوز

29,600,000

26,850,000

سمندLXپایه گازسوز (یورو 4)

28,800,000

27,947,800

سمندLXدوگانه سوز

29,600,000

26,850,000

سمندSE

24,700,000

23,587,000

سمند سورنELX

35,500,000

30,467,000

سورنELX EF7

38,300,000

35,000,000

وانت پژوPU1

وانت پیکان (باردو)

12,400,000

12,342,000

وانت پیکان (باردو) دوگانه سوز

14,700,000

14,290,000

 

مطالب مشابه را ببینید!