آخرین نوشته صفحه مجازی عسل بدیعی چه بود؟

عسل بدیعی

آخرین نوشته صفحه مجازی عسل بدیعی چه بود؟

عسل بدیعی که از دوشنبه بر اثر آنچه مسمویت دارویی عنوان شد در بیمارستان بستری شده بود آخرین بار در روز چهارم فروردین دو عکس از خودش در صفحه فیس‌بوکش منتشر کرد؛ اما آخرین نوشته او در صفحه‌اش مربوط به ۱۹ اسفند ( ۹ مارچ) است که بدین شرح است:

حس می‌کنم از گور برخاسته‌ام…
تولدی در راه است و بوی عطرش در فضایم جاریست. 

اعضای بدن مرحومه عسل بدیعی که دچار مرگ مغزی شده بود به نیازمندان اهدا شد.

مطالب مشابه را ببینید!