آشپز آمریکایی با جسد زنش سوپ درست کرد

آشپز آمریکایی با جسد زنش سوپ درست کرد

این آشپز که هم اکنون در زندان به سر می برد ، در سال 2009 در پی یک اختلاف خانوادگی، دست و پا و دهن همسر خود “دان فاینز” را بست و پس از مرگ ، او را برای چهار روز پخته است.

العربیه گزارش داد آشپز آمریکایی اعتراف کرده که برای مخفی نگه داشتن شواهد محکومیتش ، دیگر اعضای همسر خود را در سطل زباله انداخته است.

آشپز آمریکایی با جسد زنش سوپ درست کرد

روزنامه بریتانیایی دیلی میل روز دوشنبه 3 فوریه 2014 در گزارشی نوشته است که خانم دان فاینز به دلیل بدرفتاری شوهرش در صدد فرار از منزل بود.

جو کاکاس که دوست خانوادگی زن و شوهر بوده در گفت و گو با روزنامه دیلی میل اظهار داشت که خانم دان خود را برای فرار از منزل آماده می کرد و به این منظور ، نزد وی 1000 دلار امانت گذاشته بود.

شاهد پرونده قتل افزود که خانم دان قرار بود در روز حادثه وی را ببیند تا نزد او 1000 دلار دیگر ، امانت بگذارد .

مطالب مشابه را ببینید!