آقای مدیر مدرسه به دختر 16 ساله باکره تجاوز کرد!

آقای مدیر مدرسه به دختر 16 ساله باکره تجاوز کرد!

مدیر مدرسه بی شرم چندین دختر 12 و 16 ساله را اغفال کرده بود و با آنان رابطه جنسی داشت. او پس از تجاوز به دختر 16 ساله دستگیر شد. البته این مدیر جنایتکار ادعا می کند که قلبش در تسخیر شیطان بوده است.

رابطه جنسی مدیر مدرسه با دختر 16 ساله دانش آموز

آقای مدیر که به گفته خودش در تسخیر شیطان بوده است به دختر باکره 16 ساله تجاوز کرد. این اتفاق در کشور کنیا رخ داده است. ویلی کیپروپ” مدیر شیطان صفت یک مدرسه در ناحیه “یوآسین گیشو” کنیا سرانجام به دام افتاد. گفته می شود اتهام وی اغفال سه دانش آموز 12 تا 16 ساله مدرسه و آزار آنها و همچنین تجاوز به دانش آموز 16 ساله است.

آقای مدیر مدرسه به دختر 16 ساله باکره تجاوز کرد!

عکس معلم هوسباز و متجاوز

در یکی از تصاویر وی در حالی که دستانش بسته شده روی زمین افتاده است. این مرد که توسط اهالی روستا به دام افتاد ابتدا به منظور تنبیه در سراسر روستای “کاپسااس” گردانده شد. ساکنین روستا پیش از رسیدن پلیس وی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.

 

وی در توضیح علت انجام این عمل شوم خود گفت: ” توسط شیطان تسخیر شده بودم”.گفتنی است؛ این مرد هم اکنون در بازداشت به سر می برد.

آقای مدیر مدرسه به دختر 16 ساله باکره تجاوز کرد!دستگیری معلم بی شرم که با دختران دبیرستان رابطه جنسی داشت

مطالب مشابه را ببینید!