مجله تاپ‌ناز‌

آموزش بافت لانه زنبوری به صورت مرحله به مرحله با توضیحات

در این مطلب تاپ ناز آموزش بافت مدل لانه زنبوری را به صورت مرحله به مرحله توضیح داده ایم و می توانید در نهایت لباس زیبای بافتنی شیکی را در منزل ببافید.

بافت طرح لانه زنبوری از انواع بافت زیبا و شیک می باشد که می توانید با استفاده از این بافت به راحتی لباس های زمستانی زیبا ببافید. چنانچه شما مهارتی در این نوع بافت ندارید با استفاده از مطالب مربوط به آموزش بافت مدل لانه رنبوری این نوع بافت شیک را خیلی راحت یاد بگیرید.

بافت طرح لانه زنبوری با دو میل بافته می شود و می توانید از این نوع بافت برای بافت کلاه، بافت دستکش و بافت شال گردن و … استفاده نمایید. اگر شما در زمینه بافتنی با دو میل مهارت دارید می توانید این نوع بافت را خیلی راحت یاد بگیرید و با کمک آن لباس های زیبایی را برای خود و یا اعضای خانواده خود ببافید.

 بافت لانه زنبوری

آموزش بافت مدل لانه زنبوری به صورت مرحله به مرحله و راحت

 بافت لانه زنبوری

برای بافت لانه زنبوری ابتدا ۲۴ دانه سر بیندازید.

 بافت لانه زنبوری

سپس 2 دانه را برای حاشیه ببافید و 2 دانه را از زیر ببافید و دانه بعدی را به میل بگیرید و نخ کاموا را به اندازه دو بار دور میل بپیچید و ببافید سپس یک دانه دیگر را هم به همین شکل ببافید سپس 4 دانه را از قسمت زیر ببافید و دانه 5 را هم دور بار به دور میل بافتنی بپیچید و ببافید و دانه بعدی را هم دو بار به دور میل بافتنی بپیچید. در این مرحله از آموزش بافت مدل لانه زنبوری باز هم باید 4 دانه را از یر ببافید و دانه بعدی را هم دو بار به دور میل بافتنی بپیچید و تا آخر به همین روش ادامه بدهید.

 بافت لانه زنبوری بافت لانه زنبوری
در رج برگشت دانه های زیر را از رو ببافید و دو دانه ای را که ۲ بار به دور میل پیچیده اید را نبافید و فقط این دانه ها را از میل بافتنی در آورید و به میل بافتنی دوم انتقال دهید و تا آخر رج برگشت را به همین روش ببافید.

 بافت لانه زنبوری

برای بافت رج بعدی ۲ دانه حاشیه ببافید سپس ۲ دانه را از میل بافتنی سمت راست در آورید و یکی از دانه ها را که در رج قبلی نبافته اید را به میل بافتنی سمت راست انتقال دهید سپس دو دانه ای را که در آورده اید را به میل بافتنی بگیرید و به میل بافتنی سمت چپ انتقال دهید و این ۳ دانه را از قسمت زیر ببافید. دانه بعدی از ۲ دانه رج قبل را از میل بافتنی خارج کنید و ۲ دانه از میل بافتنی سمت چپ را به میل بافتنی سمت راست انتقال دهید و دانه ای را که در آورده بودید به میل سمت چپ بافتنی بگیرید سپس ۲ دانه سمت راست را به سمت چپ بیاورید و دوباره دانه ها را از قسمت زیر ببافید و تا رسیدن به آخر رج همین روش را تکرار کنید.

 بافت لانه زنبوری
برای بافتن رج پشت باید همه دانه ها از زیر بافته شوند و برای رج بعدی مثل رج اول ببافید و بافت را به همین روش تکرار کنید.

 بافت لانه زنبوری بافت لانه زنبوری

 بافت لانه زنبوری بافت لانه زنبوری

آموزشی دیگر از بافت کندویی با دو میل

برای این آموزش بافت مدل لانه زنبوری، بایداز دو میل با سایز ۷ استفاده کرده و به تعداد ۲۶ دانه سر بیندازید، سپس به ترتیب زیر عمل کنید :

 بافت لانه زنبوری

 • برای رج اول تمام دانه ها را از رو ببافید.
 • برای رج دوم، همه دانه ها را از زیر ببافید.
 • برای رج سوم، دانه ها را از رو ببافید.
 • رج چهارم را به صورت سه دانه از رو و دو دانه با نخ از جلو رد کنید، سه دانه از رو و سپس همین مراحل را تا دانه آخر ادامه داده و دانه آخر را نیز از زیر ببافید.
 • رج پنجم را سه دانه از زیر، دو دانه با نخ در پشت رد کرده و سه دانه از زیر و تا آخر این مراحل را ادامه دهید، دانه آخر را از زیر ببافید.
 • رج ششم را یک دانه از زیر (سه دانه از رو، دو دانه نخ در جلو رد کرده و سه دانه از رو و این مراحل را تا آخر ادامه دهید.)  دانه آخر را نیز از زیر ببافید.
 • برای رج هفتم، یک دانه زیر (سه دانه از زیر، دو دانه با نخ درشت در پشت رد کنید و سه دانه زیر، این مراحل را تا آخر ادامه دهید) دانه آخر را از زیر رد کنید.
 • رج هشت را به صورت سه دانه از رو، دو دانه با نخ در جلو رد کرده و سه دانه از رو و تا پایان به همین ترتیب عمل کنید)، برای دانه آخر نیز از زیر ببافید.
 • برای رج نهم، یک دانه از زیر، دو دانه با نخ از قسمت پشت رد کرده و سه دانه از زیر و همینطور تا پایان رج ادامه دهید و دانه آخر را از زیر ببافید.
 • برای رج دهم، یک دانه زیر (سه دانه از رو، دو دانه با نخ در جلو رد کرده و سه دانه از رو و به همین ترتیب تا دانه آخر ادامه دهید)، دانه آخر را نیز از زیر ببافید.
 • برای رج یازدهم، دوازدهم و سیزدهم نیز تمام دانه ها را از رو ببافید.
 • رج چهاردهم، یک دانه زیر (یک دانه با نخ در جلو رد کنید و شش دانه از رو و یک دانه با نخ در جلو رد کنید و سپس این مراحل را تا دانه آخر ادامه دهید) دانه آخر را نیز از زیر ببافید.

 بافت لانه زنبوری

 • رج پانزدهم، یک دانه زیر (یک دانه با نخ در پشت رد کرده و شش دانه از زیر، یک دانه با نخ در جلو رد کنید، تا آخر این مراحل را ادامه دهید) دانه آخر را از زیر ببافید.
 • رج شانزدهم، یک دانه زیر (یک دانه با نخ در جلو رد کنید، شش دانه از رو و یک دانه با نخ در جلو رد کنید و همین مراحل را تا دانه آخر ادامه دهید، دانه آخر را از زیر ببافید.
 • برای رج هفدهم از آموزش بافت مدل لانه زنبوری، یک دانه زیر (یک دانه با نخ درشت رد کنید و شش دانه از زیر، یک دانه با نخ در پشت رد کنید و همینطور تا دانه آخر ادامه دهید.) دانه آخر را نیز از زیر ببافید.
 • رج هجدهم، یک دانه زیر (یک دانه با نخ در جلو رد کنید، شش دانه از رو و یک دانه با نخ در جلو رد کنید و همینطور ادامه دهید تا دانه آخر) دانه آخر را از زیر ببافید.
 • رج نوزدهم، یک دانه زیر (یک دانه با نخ در پشت رد کنید، شش دانه از زیر، یک دانه با نخ در پشت رد کنید و به همین ترتیب ادامه دهید تا دانه آخر) دانه آخر را از زیر ببافید.
 • برای رج بیستم، یک دانه زیر (یک دانه با نخ در جلو رد کنید، شش دانه از رو و یک دانه با نخ در جلو رد کنید، به همین ترتیب تا دانه آخر ادامه دهید.) دانه آخر را از زیر ببافید.
 • رج بیست و یک تا رج چهلم نیز تکرار رج یک تا بیست می باشد.
 • برای رج چهل و یکم باید تمامی دانه ها از رو بافته شود و رج چهل و دوم باید تمام دانه ها از زیر بافته شود.
 • رج چهل و سوم نیز همه دانه ها از رو بافته می شود و سپس بافت کندویی به پایان می رسد.

 بافت لانه زنبوری

برای بافت لانه زنبوری می توانید از کاموای زرد استفاده کنید. این رنگ کاموا در بافت لانه زنبوری جلوه زیباتری دارد. در این مطلب آموزش بافت مدل لانه زنبوری را مشاهده کردید که امیدواریم با کمک این بافت بتوانید لباس های زیبایی را برای فصل زمستان ببافید.

مطالب مشابه را ببینید!