مجله تاپ‌ناز‌

آموزش تصویری حرکات کششی

آموزش حرکات کششی(تصویری)
حرکات کششی نه تنها در گرم کردن بدن جهت انجام فعالیت ورزشی بسیار لازم است بلکه می توان جهت سلامت و انعطاف عمومی بدن نیز از آن بهره برد.لازم به یاد آوری است که گرم کردن بدن پیش از انجام حرکات ورزشی بسیار مهم است. گرم کردن بدن قابلیت انعطاف‌پذیری و انسجام ماهیچه‌ها را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر ریسک آسیب‌دیدگی در زمان انجام حرکات کششی را که خود به‌عنوان حرکات جلوگیری‌کننده از صدمه‌دیدگی شناخته می‌شوند را کاهش می‌دهد.

آموزش تصویری حرکات کششی

آموزش تصویری حرکات کششی

آموزش تصویری حرکات کششی

آموزش تصویری حرکات کششی

مطالب مشابه را ببینید!