مجله تاپ‌ناز‌

آموزش عروسک بافتنی فیل + مراحل کامل بافت عروس بافتنی به صورت تصویری

عروسک بافتنی فیل را می توانید به آسانی در منزل درست کنید و از این عروسک بافتنی زیبا لذت ببرید. کسانی که به هنر عروسک سازی علاقه دارند با استفاده از هر نوع پارچه ای مانند نمد، کتان، گونی و … می توانند عروسک های زیبا بسازند. در بخش قبل نحوه ساخت عروسک پلنگ صورتی را آموزش دادیم و در این بخش هم یک عروسک بافتنی زیبا با فیلم را به صورت مرحله به مرحله و تصویری آموزش می دهیم.

آموزش عروسک بافتنی فیل مرحله به مرحله

برای ساختن عروسک فیل باید کاموا، قلاب، سنجاق ته مرواریدی، الیاف، مهره سیاه برای چشم عروسک، سوزن، روبان و قیچی را آماده کنید. این مطلب را تا آخر ببینید و به صورت مرحله به مرحله پیش بروید. در ابتدا باید سر فیل را درست کنید و سپس به دبن و پاهای فیلم می رسید و بعد نوبع به گوش، دهان و دم فیلم می رسد و در آخرین مرحله هم باید عروسک را تزیین کنید.

آموزش عروسک بافتنی فیل

بافت سر و خرطوم فیل

در مرحله اول با قلاب یک حلقه جادویی بزنید و درون آن شش پایه کوتاه ببافید. سپس نخ را بکشید و سر حلقه جادویی را از درون آخرین پایه کوتاه رد کنید، تا انتها رج اول بسته شود.

در رج دوم باید یکی در میان به پایه کوتاه اضافه نمایید. به نحوی که تعداد پایه های کوتاه به 9 عدد برسد.

آموزش عروسک بافتنی فیل

در رج سوم، در کل باید 9 پایه ببافید، ولی به این صورت که 3 مرتبه دو پایه را یکی کنید و سه مرتبه در یک پایه باید دو پایه بافته شود.

آموزش عروسک بافتنی فیل

در رج چهارم، باید باز همان ۹ پایه بافته شود.

در رج پنجم، باید دو در میان دانه به رج اضافه نمایید، تا در نهایت در این رج ۱۲ پایه بافته شود.

در رج ششم، دو پایه در یک پایه بافته شود، به طوری که چهار مرتبه دو پایه را یکی نمایید و سه مرتبه دو پایه را در یک پایه ببافید. این رج هم باید ۱۲ پایه داشته باشد.

در رج هفتم، باید بدون افزایش و کاهش دانه، ۱۲ پایه ببافید.

آموزش عروسک بافتنی فیل

آموزش عروسک بافتنی زیبا

در رج هشتم، تعداد پایه ها باید به عدد ۱۵ پایه برسد، یعنی باید سه در میان دانه اضافه نمایید.

در رج نهم، دو مرتبه در هر یک از پایه ها دو پایه کوتاه بافته شود و پنج مرتبه نیز دو پایه کوتاه را یکی کنید، سپس سه مرتبه در هر یک از پایه ها، دو پایه کوتاه اضافه نمایید(این رج باید ۱۵ پایه داشته باشد).

آموزش عروسک بافتنی فیل

در رج دهم، باید چهار در میان، پایه(دانه) اضافه کنید و تعداد پایه ها در این رج به ۱۸ پایه برسد.

در رج یازدهم، سه مرتبه در هر پایه دو پایه کوتاه ببافید و شش مرتبه باید دو پایه کوتاه را یکی نمایید. سپس سه مرتبه در هر پایه، دو پایه کوتاه ببافید. تعداد پایه در این رج نیز، همان ۱۸ پایه می باشد.

در رج دوازدهم، سه مرتبه در هر پایه، دو پایه بافته شود، بعد ۱۲ دانه اضافه کنید و سه مرتبه دو پایه در یکی بیافید.

رج سیزدهم،  در این رج باید ۲۴ دانه بدون افزایش و کاهش بافته شود.
رج چهاردهم، در این رج باید سه مرتبه، ۱ پایه و ۲ پایه در یکی بیافید، بعد ۱۲ دانه بافته شود و سه مرتبه، ۱ پایه و ۲ پایه در یکی ببافید و در نهایت باید ۳۰ پایه داشته باشد.

در رج پانزدهم، سه مرتبه، ۲ پایه بافته و ۲ پایه در یکی بافته شود. ۱۲ دانه ببافید و سه مرتبه، ۲ پایه بافته و ۲ پایه در یکی ببافید، تا تعداد ۳۶ پایه بافته شود.

رج شانزدهم، در این رج سه مرتبه، ۳ پایه بافته و ۲ پایه در یکی ببافید، بعد ۱۲ دانه بافته شود و مجددا سه مرتبه، ۳ پایه بافته و ۲ پایه در یکی ببافید، تا این رج ۴۲ پایه داشته باشد.

آموزش عروسک بافتنی فیل

اکنون در مرحله بعدی آموزش عروسک بافتنی فیل، باید شش رج بعدی با ۴۲ پایه و بدون افزایش و کاهش دانه بافته شود.

آموزش عروسک بافتنی فیل

در رج بیست و سوم، باید تا پایان رج، پنج پایه بافته و ۲ پایه را یکی نمایید.

آموزش عروسک بافتنی فیل

آموزش ساخت مرحله به مرحله عروسک فیلم در خانه

رج بیست و چهارم، در این رج باید چهار در میان دانه کم نمایید.

در رج بیست و پنجم نیز باید، سه در میان دانه کم کنید.

سپس باید چشم های فیل را در جای خود قرار دهید.

آموزش عروسک بافتنی فیل

در این مرحله باید با استفاده از الیاف، داخل خرطوم و سر فیل پر نمایید.

آموزش عروسک بافتنی فیل

اکنون باید در رج بعدی، دو در میان، دانه کم نمایید.

آموزش عروسک بافتنی فیل

سپس یکی در میان دانه کم نمایید.

آنگاه مقداری از نخ کاموا را به جهت دوخت نگه دارید و مابقی نخ را با قیچی بچینید و بعد سر فیل با استفاده از الیاف کاملا پر نمایید.

با کمک سوزن باید مطابق شکل، دو تا یکی کوک بزنید(همانند دو تا یکی کردن با قلاب، که باید دو حلقه جلویی را روی سوزن بیاندازید).

آموزش عروسک بافتنی فیل

در انتها نخ را محکم نمایید و باید اضافه نخ چیده شود.

آموزش عروسک بافتنی فیل

اکنون بافت سر فیل تمام شده است.

آموزش عروسک بافتنی فیل

بافت بدن و پاهای فیل

۱- در حلقه جادویی باید ۶ پایه کوتاه بافته شود و در رج بعدی، در هر گره باید ۲ پایه کوتاه ببافید.

۲- رج بعدی باید، در حلقه پشتی هر گره، یگ گره پایه کوتاه بافته شود.

۳- چهار رج با ۱۲ دانه کوتاه ببافید.

۴- اکنون نخ را گره بزنید و اضافه آن را بچینید.

۵- دو پای دیگر فیل را نیز به همین طریق بسازید.

۶- پای چهارم را نیز ببافید و در انتهای رج این پا، بافت پای دیگر را شروع کنید و هر پای فیل را به دیگر پای بافته شده ببافید و به یکدیگر متصل سازید.

۷- پس از این که آخرین رج پای آخر فیل بافته شد، یک رج پای بعدی فیل را ببافید و به همین ترتیب برای پاهای بعدی فیل این عمل را ادامه دهید و در این صورت آخرین پا نیز به آن متصل می گردد و بافت گرد بسته می شود.

۸- چهار رج بدون کاهش و یا افزایش ببافید.

۹-  در رج بعدی، چهار دانه بافته را ۲ تا یکی نمایید.

۱۰- در رج بعد باید، سه دانه بافته را دو تا یکی کنید.

۱۱- رج بعدی را نیز دو دانه بافته را ۲ تا یکی نمایید.

۱۲- در نهایت زیر بدن فیل را با استفاه از سوزن بدوزید.

۱۳- برای ایستای بهتر پاهای فیل، مقدار کمی شن شسته داخل آن ها بریزید.

۱۴- دوباره یک رج را به صورت یک دانه بافته ۲ تا یکی نمایید.

۱۵- بدن و پاهای فیل را با الیاف پر نمایید و دوباره یک رج را یک دانه بافته ۲ تا یکی کنید و انتهای آن را همانند انتهای سر فیل با نخ و سوزن بدوزید.

آموزش عروسک بافتنی فیل

در مرحله بعدی آموزش عروسک بافتنی فیل، باید سر فیل و بدن فیل را با نخ و سوزن به هم متصل کنید.

آموزش عروسک بافتنی فیل

بافت گوش های فیل

ابتدا یک حلقه جادویی بزنید و بعد ۶ پایه کوتاه بافته شود و سپس نخ را بکشید.

در رج دوم: در هر پایه دو پایه کوتاه بافته شود(تعداد پایه در این رج ۱۲ دانه).

در رج سوم: یکی در میان دانه اضافه نمایید، تا ۱۸ پایه داشته باشد.

در رج جهارم: ۲ در میان دانه اضافه شود و ۲۴ پایه در این رج بافته شود.

آموزش عروسک بافتنی فیل

گوش دیگر فیل را نیز به همین ترتیب ببافید، البته باید مقداری نخ اضافه بگیرید.

بعد گوش فیل را  مقداری تا بزنید و بعد آن را بدوزید.

آموزش عروسک بافتنی فیل

گوش ها را با نخ و سوزن به قسمت سر فیل متصل سازید.

آموزش عروسک بافتنی فیل

در ادامه آموزش عروسک بافتنی باید در نظر داشته باشید، که هر دو گوش فیل بر روی یک رج قرار بگیرند.

آموزش عروسک بافتنی فیل

بافت دهان فیل

با استفاده از سنجاق پایه زیر خرطوم فیل را علامت بزنید.

بعد با کمک قلاب نخ را به اولین پایه ببافید(متصل نماید).

آموزش عروسک بافتنی فیل

اکنون باید شش پایه عمود بر پایه های زیر خرطوم بافته شود. برای انجام آن می توانید، ابتدا شش دانه گره نامرئی ببافید و در رج بعدی شش پایه کوتاه ببافید.

آموزش عروسک بافتنی فیل

آنگاه باید مطابق تصویر کار را برگردانید.

آموزش عروسک بافتنی فیل

حال پایه اول را نبافید و  بعد سه پایه کوتاه بافته شود.

سپس مجددا یک پایه را نبافید و یک پایه(دانه) کوتاه آخری را ببافید.

دوباره کار را برگردانید.

آنگاه پایه ها یا دانه های اولی و سومی نباید بافته شود و باید پایه دومی و چهارمی را ببافید.

بازهم کار را برگردانید و این بار، یک پایه کوتاه ببافید و نخ را محکم نمایید و اضافه آن را بچینید.

آموزش عروسک بافتنی فیل

بافت دم فیل

در ادامه آموزش عروسک بافتنی باید برای بافت دم فیل، نخ کاموا را به وسیله قلاب به پشت بدن فیل متصل سازید.

آموزش عروسک بافتنی فیل

در این مرحله، هشت زنجیره بزنید و از زنجیره هفتم تا اولین زنجیره را باید گره نامریی بزنید. سپس نخ ابتدا و انتهای آن را به هم گره بزنید و در داخل بافت آن را مخفی نمایید و انتهای دم فیل را نیز همانند ریشه های شال، چند نخ بزنید.

آموزش عروسک بافتنی فیل

اکنون با استفاده از پاپیون قرمز رنگ عروسک فیل را تزئین نمایید.

آموزش عروسک بافتنی فیل

امیدواریم این عروسک بافتنی فیل را در منزل درست کنید و از آن لذت برده باشید.

مطالب مشابه را ببینید!