آنجلینا جولی و پسر بزرگش +عکس

عکسهای جدید آنجلینا جولی و پسر خوانده اش را در فرودگاه لس آنجلس مشاهده می کنید.

آنجلینا جولی و پسرش
آنجلینا جولی و پسرش

آنجلینا جولی و پسرش
آنجلینا جولی و پسرش
آنجلینا جولی و پسرش
آنجلینا جولی و پسرش

عکسهای جدید آنجلینا جولی در G8 summit at Lancaster House در London, England

 

آنجلینا جولی در لندن
آنجلینا جولی در لندن
آنجلینا جولی در لندن
آنجلینا جولی در لندن
آنجلینا جولی در لندن
آنجلینا جولی در لندن
آنجلینا جولی در لندن
آنجلینا جولی در لندن

مطالب مشابه را ببینید!