مجله تاپ‌ناز‌

آیا جراحی لاغری باعث لاغری مادام العمر می شود؟

جراحی لاغری

جراحی لاغری ماندگار است؟ آیا جراحی لاغری تاثیر همیشگی دارد؟

جراحی Roux-en Y در اضافه وزن مقاوم به  معالجه درجه 3 یعنی BMI میان 40 تا 50 انجام می شود که با میان بر زدن قسمتی از سیستم گوارش باعث کاهش وزن افراد می شود ولی این جراحی ریسکهای بالقوه ای هم دارد و در عین حال تاثیرگذار  دراز مدت آن نیز بحث برانگیز است.

در همین راستا مطالعه ای که به تازگی در مجله Nutrition به چاپ رسیده است به بررسی عادات غذایی و سبک زندگی در بیماران تحت جراحی بایپس Roux-en-Y پرداخته است؛ همچنین فاکتورهای پیش بینی کننده کاهش وزن و برگشت آن را نیز تعیین کرده است.

افراد مورد مطالعه  100 بیمار چاق بودند که طی سال های 1998تا 2008 تحت جراحی بایپس قرار گرفته بودند. عادات غذایی افراد  با استفاده از یادآمد غذای 24 ساعته و پرسشنامه تکرر مصرف غذا ارزیابی شد. درصد وزن اضافی کاهش یافته و میزان برگشت وزن محاسبه گردید. همچنین از بیماران در رابطه با شرکت شان در ویزیت های پیگیری بعد از عمل و نیز نوع و میزان فعالیت های بدنی پرسش به عمل آمد.
میانگین سنی افراد 9 ±45 سال بود و اکثریت آنها(84%) زن بودند.

میانگین وزن اضافی کاهش یافته 20±59 درصد بود. در 56% بیماران برگشت وزن مشاهده شد ودر 29% آنها بیش از 10% از پایین تر وزن ایجاد شده بعد از جراحی به وزن بدنشان افزوده شد. با گذشت زمان میزان وزن برگشتی به طور معناداری افزایش پیدا می کرد ( تا دو سال : 14% ، از دو تا 5 سال : 69% ، بالای 5 سال : 84% ). رژیم غذایی ضعیف به صورت دریافت مقادیر بالای کالری ، اسنک ، شیرینی جات و غذاهای پرچرب تعریف شد و این نوع رژیم غذایی به طور معناداری در میان افراد دچار برگشت وزن بیشتر دیده شد. به علاوه سبک زندگی نشسته و فقدان پیگیری ها و مشاوره های تغذیه ای به طور معناداری با برگشت وزن مرتبط شد .

نکته عملی: اگرچه نتیج کوتاه مدت کاهش وزن پس از عمل جراحی قابل توجه می باشد، ولی در طی 5 سال پس از عمل درصد قابل توجهی دچار افزایش وزن مجدد می شوند. فاکتورهای اصلی تاثیرگذار در برگشت وزن نیز شامل رژیم غذایی ضعیف ، سبک زندگی نشسته و فقدان پیگیری ها و مشاوره های تغذیه ای می باشند.

مطالب مشابه را ببینید!