آیا می دانید (2)

آیا می دانید (2)

آیا می دانید (2)

دانستنیهایی در مورد رویدادهای مهم علم پزشکی
آیا می دانید که … نخستین انتقال خون به انسان ـ سال1905 انجام شد.
آیا می دانید که… اولین درمان دیابت{مرض قند}با انسولین به وسیله ی فردریک بنتینگوچارلزبست ـ سال1922 انجام شد.
آیا می دانید که … کشف پنی سیلین به وسیله ی الکساندر فلیمینگ- سال 1928 اتفاق افتاد.
آیا می دانید که … راه اندازی نخستین کلیه ی مصنوعی یا دیالیزـ سال1943
آیا می دانید که … تهیه واکسن فلج اطفال به وسیله ی یوناس سالک ـ سال1955 انجام شد.
آیا می دانید که … نخستین عمل پیوند قلب به وسیله ی دکتر کریستن بارنارد در کیپ تاون افریقای جنوبی ـ سال1967
آیا می دانید که … ریشه کنی آبله با استفاده از واکسینا سیون سراسر جهان ـ سال 1979 اتفاق افتاد.
آیا می دانید که … تشخیص اولین بیماری ایدز ـ1981 انجام شد.

 

———————————————–

*نکات جالب درباره ی خورشید
آیا می دانید که … فاصله از زمین ـ000/000/150 کیلومتر است.
آیا می دانید که … قطر آن ـ000/393 /1 است.
آیا می دانید که … حرارت سطح ـ00 5 /5 درجه سانتی گراد است.
آیا می دانید که … حرارت مرکز ـ000 /000/15 درجه سانتی گراد است.
آیا می دانید که … جرم ـ000 /333 برابر جرم زمین است.
آیا می دانید که … زمان تشکیل ـ حدود 5 میلیارد سال پیش است.
آیا می دانید که … زمان اتمام ذخیره هیدروژن و متلاشی شدن هسته ـ4 تا 5 میلیارد سال بعد است.

مطالب مشابه را ببینید!