آیا نیکی میناژ بازیگر می شود؟

نیکی میناژ

نیکی میناژ ستاره سینما می شود؟

نیکی میناژ قصد دارد وارد صنعت سینما و حرفه بازیگری شود و فقط منتظر پیدا کردن یک فیلم خوب و مناسب است .

این خواننده خیلی دوست دارد که در یک فیلم بازی کند و حتی یک مشاور سینمایی نیز برای خود انتخاب کرده است اما منتظر است که یک پروژه مناسب و خوب به او پیشنهاد شود.

او گفت:« من دوست دارم بازیگر شوم و فیلم بازی کنم اما باید پروژه مناسب و فیلم خوبی به من پیشنهاد شود.»

« من یک مشاور دارم و ما با کمک یکدیگر چندین فیلمنامه مختلف را خوانده ایم ، حالا باید ببینیم چه می شود؟»

« این کار هیچ ربطی به حرفه خوانندگی ندارد و خللی در آن وارد نمی کند.»/آفتاب

مطالب مشابه را ببینید!