اثر مفید ورزش در دو هفته اول سیکل ماهانه زنان

اثر مفید ورزش در دو هفته اول سیکل ماهانه زنان

ورزش کردن در دو هفته اول سیکل عادت ماهانه خانم ها بسیار تاثیر مثبت دارد و بهترین زمان ورزش کردن برای خانم ها همین زمان است.

 

بهترین زمان ورزش برای زنان در دو هفته سیکل عادت ماهانه

وجود اختلافات فیزیولوژیک و نیز ساختاری بین جنس زن و مرد هم مزید بر علت شده است. اما با توجه به آنچه که تا به امروز می دانیم، به تعدادی از خصوصیات و ویژگی های جنس مونث در ارتباط با ورزش و فعالیت بدنی اشاره می کنیم.

ورزش زنان

محققان دانشگاه اومئا بررسی کردند که چه زمانی برای ورزش زنان در طول ماه بهتر است و انجام ورزش های قدرتی در چه روزهایی از ماه بیشتر بر بدن زنان تاثیر می گذارد.

اثر مفید ورزش در دو هفته اول سیکل ماهانه زنان

زنان چه روزهایی از ماه ورزش کنند؟

اطلاعات به دست آمده در این بررسی ها نشان می دهد که انجام ورزش های قدرتی در دو هفته اول سیکل ماهانه می تواند برای زنان موثرتر باشد و بیشتر بر قدرت و حجم عضلات آنها تاثیر مثبت بگذارد.

به گزارش سایت MNT، مدیر این تحقیقات می گوید:سیکل عادت ماهانه بر میزان مفید بودن ورزش تاثیرگذار است. این مساله بر میزان هورمون های بدن ارتباط دارد.

در این مطالعات 56 زن مورد مطالعه قرار گرفتند و میزان تاثیر ورزش بر قدرت پاهای آنها اندازه گیری شد. بررسی ها نشان داد که انجام ورزش در دو هفته اول سیکل ماهانه موثرتر است. البته این مساله در زنانی که قرص های ضد بارداری یا داروهایی که بر روی هورمون ها تاثیرگذار است مصرف می کنند، صدق نمی کند.

مدیر این تحقیقات در ادامه افزود:سیکل ماهانه در زندگی روزانه زنان بسیار موثر است. ما تلاش کردیم که از این مساله برای بهبود بخشیدن به کیفیت ورزش زنان استفاده کنیم.

تاثیر ورزش در دو هفته اول سیکل ماهانه زنان

مطالب مشابه را ببینید!