اجاره دادن دختران زیبا در هتل 5 ستاره به مردان عرب پولدار!

اجاره دادن دختران زیبا در هتل 5 ستاره به مردان عرب پولدار!

مدیر یک رستوران هتل 5 ستاره برای جذب مشتری بیشتر دختران زیبا را برای رابطه جنسی نامشروع به مردان عرب پولدار اجاره می داد و پول هنگفتی دریافت می کرد.

اجاره دادن دختران زیبا برای مشتریان هتل 5 ستاره!

مدیر روابط عمومی یکی از هتل ها 5 ستاره در شهر “نصر” مصر برای مردانی که در این هتل اقامت می کردند، دختران جوان را رزرو می کرد.

به نوشته الیوم السابع، این خانم مدیر متقاضیان کارهای زشت را به هتل مشهور شهر نصر دعوت می کرد و برای آنها دختران جوان برای روابط نامشروع تدارک می دید.

دوریین های مدار بسته خانم مدیر که سوژه تهیه می کرد را لو دادند که در حال راهنمایی کردن دختران زیبا به اتاق مسافران بود.

 

دختران جوان در هتل 5 ستاره که رابطه نامشروع دارند

مطالب مشابه را ببینید!