اجاره کردن مردان ژاپنی برای پاک کردن اشک خانم ها!

اجاره کردن مردان ژاپنی برای پاک کردن اشک خانم ها!

مردان ژاپنی خانم ها را در گریه کردن همراهی می کنند و اشک هایشان را پاک می کنند

یک شرکت خدماتی در ژاپن خدمات عجیبی برای زنان مجرد فراهم کرده است.

این شرکت به زنان شاغلی که شغل های پر استرسی دارند و گاهی مجبور می شوند در محل کار گریه کنند, یک مرد زیبا اجاره می دهد تا اشک های آنان را پاک کنند و به این زنان آرامش دهند.

این مردان که از آنها به عنوان درمانگران گریه یاد می شود, با زنان صحبت های عاطفی کرده و اجازه می دهند که راحت گریه کنند و از استرس رها شوند.

مردانی که در این شرکت کار میکنند

اجاره کردن مردان ژاپنی برای پاک کردن اشک خانم ها!

 

این مردان از سنین مختلفی تشکیل شده اند و شما باید برای اجاره آنها 65 دلار پرداخت کنید.

این شرکت فعلا از 7 مرد تشکیل شده است و سعی می کنند تنش را از زنان شاغل دور کنند!

مطالب مشابه را ببینید!