مجله تاپ‌ناز‌

احتیاجات و نیازهای جنسی مردان در ازدواج

نیاز به سکس در ازدواج

مردان با توجه به ژنتیک و فزیکی که دارند احتیاجات جنسی خاصی دارند که زنان باید در مورد آن بیشتر بدانند. خیلی از مردان و زنان در ایجاد رابطه جنسی و لذت بردن از آن مشکل دارند.

نیازهای جنسی و احتیات آقایان در رابطه جنسی

 

موضوع بسیار پیچیده است. اما از دیدگاه بیشتر مردان نباید اینطور باشد. چه چیز لذت بردن از رابطه جنسی یک مرد و زن پیچیده است؟اکثر مردها در زمان ازدواج تصور رابطه جنسی مکرر و راضی کننده با همسر خود دارند و آن را یکی از نعمت های خدادادی ازدواج تصور می کنند. در آن لحظه بیشتر خانم ها هم با شوهران شان هم عقیده هستند.

 

اما با گذشت زمان این مردها متوجه می شوند که دیدگاه خانم هایشان با آنها یکی نیست. آنها می فهمند که رابطه جنسی مکرر نیاز به صحبت و مذاکره دارد که آنها هیچ مهارتی در آن ندارند. در این مقاله، سعی داریم به مردها کمک کنیم این مهارت را در خود تقویت کنند تا کمبود و محرومیت از رابطه جنسی برایشان به اتمام برسد.

 

چرا باید رابطه جنسی داشته باشیم؟
مذاکره موفق با جمع آوری اطلاعات مرتبط شروع می شود. بنابراین به مرها پیشنهاد می کنیم که بحث شان را با سوال بسیار مهم «چرا باید رابطه جنسی داشته باشیم؟» شروع کنند. اگر صادق باشند، پاسخ آنها به این سوال بسیار متفاوت با همسرشان خواهد بود. مردها معمولاً نیاز به رابطه جنسی را تجربه می کنند

 

که از چند روز بعد از آخرین ارضای جنسی شان (یا چند ساعت برای مردان جوانتر) شروع به رشد می کند. ازاینرو برای بیشتر مردها پاسخ به این سوال این است که «رابطه جنسی برای از بین بردن نیاز و عطش جنسی لازم است.» ما کاری که اکثر آقایان برای دست یافتن به این رضایت انجام میدهند را «عمل جنسی» مینامیم.

 

از طرف دیگر خانم ها معمولاً آن عطش و میل جنسی را مثل آقایون تجربه نمیکنند. به همین دلیل، رابطه جنسی برای آنها هدفی کاملاً متفاوت دارد. برای آنها رابطه جنسی بخش کوچکی از چیزی بزرگتر است که به آنها برای ایجاد صمیمیت با مردی که عاشقش هستند کمک می کند. پاسخ به این سوال برای بیشتر خانم ها این است

 

که «رابطه جنسی برای ایجاد پیوند عاطفی که با محبت و گفتگوی صمیمانه ایجاد میشود، لازم است.» ما کاری که اکثر خانم ها برای رسیدن به این هدف انجام می دهند را «اتفاق جنسی» می نامیم.منظور ما را اشتباه نگیرید. منظور ما این نیست که هدف از رابطه جنسی برای زن و شوهرها فقط یک چیز است.

 

معمولاً مجموعه ای از انگیزه ها در مردان هم باعث می شود که رابطه جنسی را برای ایجاد پیوند احساسی بخواهند و خانم ها هم از رابطه جنسی خود توقع رضایت و آرامش دارند. منظور ما این است که انگیزه اصلی و اولیه زن و شوهرها برای برقراری رابطه جنسی با هم معمولاً متفاوت است.

 

هورمون تستوسترون توضیح می دهد که چرا مردان هدف رابطه جنسی را برآوردن آن عطش و نیاز خود می بینند. این هورمون که در بیشتر مردان به مقدار فراوان وجود دارد و در خانم ها بسیار کم است، باعث ایجاد این نیاز و عطش جنسی می شود. زنان اگر به میزان تستوسترون بدن یک پسر ۱۹ ساله تستوسترون وارد بدن خود کنند،

 

این عطش و نیاز جنسی به سراغ آنها هم می رود و به اندازه مردان به دنبال رابطه جنسی خواهند بود.درمورد خانم ها هم درست مثل آقایون احتمالاً دلایل فیزیولوژیکی باعث ایجاد این دیدگاه درمورد رابطه جنسی شده است. هورمون ها و مجاری عصبی که مخصوص خانم هاست احتمالاً مسئول نیاز خانم ها به صمیمیتی است

 

که رابطه جنسی برای آن ها ایجاد می کند. اما این دلایل فیزیولوژیکی هر چه باشند، آنقدرها به خانم ها انگیزه نمی دهد که به اندازه آقایون به دنبال رابطه جنسی باشند.البته زایش و باروری علت نهایی رابطه جنسی است. فیزیولوژی مردان و زنان طوری است که به طور ناخودآگاه آنها را به برقراری رابطه جنسی با هم تحریک می کند

 

تا نسل خود را ادامه دهند. گاهی اوقات این هدف می تواند آگاهانه بوده و به دقت با هدف بچه دار شدن رابطه جنسی برقرار کنند. اما این دلیل معمول رابطه جنسی زن و شوهرها نیست. و این دلایل به آن ها انگیزه میدهد که حتی وقتی هیچ میلی به زایش و بچه دار شدن ندارند هم با هم رابطه جنسی برقرار کنند.

 

چطور باید رابطه جنسی برقرار کنیم؟
سوال بعدی که در بحث با همسرتان درمورد افزایش دفعات ارتباط جنسی دارید باید بپرسید این است که ” چطور باید رابطه جنسی برقرار کنید؟” پاسخ به این سوال بیشتر به پاسخی که به سوال اول می دهید بستگی دارد، “چرا باید رابطه جنسی داشته باشیم؟”

 

بیشتر مردها اگر به حال خودشان گذاشته شوند سبکی از رابطه جنسی را انتخاب می کنند که نشانگر هدف آن ها، یعنی ارضای میل و نیازی است که در آنها بسیار شدیدتر و بیشتر از خانم هایشان است، می باشد. آن ها شروع کننده عمل جنسی خواهند بود که با ایجاد اعمالی برای تحریک خودشان آغاز خواهد شد.

 

باز هم اشتباه متوجه منظور ما نشوید. ما توصیه نمی کنیم که همه شوهرها اینطور رفتار کنند یا اصلاً اینطور فکر کنند. اما در گفتگویی که با همسرتان دارید درمورد غرایزتان کاملاً صادق باشید و به همسرتان بگویید که چه چیزی بیشتر به شما لذت می دهد.

 

باتوجه به دیدگاهی که خانم ها درمورد رابطه جنسی دارند که باور دارند رابطه جنسی می بایست یک تجربه احساسی مبنی بر محبت و گفتگوی صمیمانه باشد، پاسخ آنها به این سوال کاملاً متفاوت خواهد بود. آنها می خواهند رابطه جنسی برایشان بخشی از یک تجربه عاشقانه بسیار گسترده تر باشد.

 

شام خوردن، رقصیدن و راه رفتن زیر نور ماه، همه و همه توام با حس محبت و مراقبت طرفمقابل نمونه هایی از مقدماتی هستند که آنها برای داشتن یک رابطه جنسی رضایت بخش نیاز دارند.وقتی به این قسمت از مذاکره با همسرتان رسیدید، دیدگاه او نسبت به اینکه چطور باید رابطه جنسی برقرار کنید به شما کمک خواهد کرد

 

بفهمید چرا برایتان داشتن این ارتباط به آن اندازهای که شما می خواهید سخت بوده است. حتی اگر همسرتان به همین اندازه دقیق به این سوال پاسخ ندهد، تصور می کنیم بتوانید حس کنید که رابطه جنسی برای شما یک عمل واحد اما برای همسرتان بخشی از یک اتفاق بزرگتر است.

 

با چنین اختلاف دیدگاه شگرفی، چطور انتظار میرود یک زن و شوهر به توافقی مشتاقانه درمورد میزان رابطه جنسی برسند؟ وقتی مرد بنابر ذات و باورهای خود رابطه جنسی برقرار کند باعث می شود همسر خود را وسیله ای ببیند که شوهرش فقط برای ارضای عطش جنسی خود از آن استفاده می کند

 

و وقتی زن با دیدگاه خود رابطه جنسی برقرار کند باعث می شود مرد احساس کند که همسرش شرایطی قرار داده که آن دفعات رابطه جنسی که او می خواهد تقریباً غیرممکن شود.به خاطر داشته باشید که هم خانم ها و هم آقایان از رابطه جنسی به دنبال رهایی و صمیمیت هستند.

 

در واقع، مردهایی هستند که خیلی بیشتر از همسران شان به دنبال صمیمت هستند و زن هایی که خیلی بیشتر از شوهران شان فقط به دنبال ارضای جنسی می باشند. اما خیلی خوب است که بدانید معمولاً از نظر هدف اولیه رابطه جنسی و چگونگی ابراز آن بین زنان و مردان اختلاف وجود دارد.

 

زمانی که این اختلاف درک شود، خواهید توانست راهی برای افزایش دفعات انجام رابطه جنسی بین خود برحسب توافق مشتاقانه متقابل پیدا کنید.

 

چطور می توانیم رابطه جنسی بیشتری داشته باشیم؟

راهکاری که معمولاً به زوجهایی که قصد بالا بردن دفعات رابطه جنسی خود را دارند پیشنهاد می شود این است که اعمال جنسی خود را به اتفاقات جنسی تبدیل کنند.زمانی که مردی محیط محبت آمیز ایجاد می کند، شرایطی را فراهم می کند که رابطه جنسی برای همسرش تبدیل به یک اتفاق شود.

 

لازمه آن حتماً داشتن گفتگوی عاشقانه است. اگر این محبت و گفتگوهای عاشقانه منظم باعث شود زن بتواند با شوهر خود پیوند احساسی برقرار کند، رابطه جنسی بُعد بسیار مهمی از حس صمیمیت زن خواهد شد.یکی از تکالیفی که برای زن و شوهرهایی که با مشکل دفعات انجام رابطه جنسی مشکل دارند

 

بسیار مفید است این است که قبل از انجام عمل جنسی ۳ ساعت را صرف محبت کردن و گفتگوی عاشقانه با هم دیگر کنند. خیلی از مردها در ابتدای کار تصور خواهند کرد که این برای داشتن رابطه جنسی خیلی زیاد است اما وقتی این روش را شروع کنند متوجه خواهند شد که از آنچه تصور می کردند بسیار ساده تر است.

 

علاوه بر این، این بخشی از وظایف او بعنوان شوهر است که نیازهای احساسی همسر خود را برآورده کند.وقتی شوهری نیاز همسر خود به محبت و گفتگوی عاشقانه را میسر کند، برای زن هم برآوردن نیازهای جنسی همسر خود ساده تر خواهد شد. البته برعکس آن هم صدق میکند

 

هرچه زن بیشتر نیازهای شوهر خود برای ارضای جنسی را برآورده کند، برای مرد هم برآوردن نیازهای احساسی همسر خود ساده تر خواهد شد.متخصصین قانونی ساخته اند که به زوج ها کمک میکند مهم ترین نیازهای احساسی هم دیگر را برآورده کنند. به آن سیاست توجه متمرکز می گویند: توجه متمرکز خود را حداقل ۱۵ ساعت در هفته به همسر خود اختصاص دهید

 

تا از این زمان برای برآوردن نیازهای احساسی هم دیگر به محبت، گفتگوی صمیمانه، ارضای جنسی و تفریح و لذت استفاده کنید. این قانون کمک می کند تا یک عمل جنسی را به یک اتفاق جنسی تبدیل کنید. درنتیجه، زوج هایی که از این قانون استفاده می کنند، خواهند توانست دفعات رابطه جنسی خود را با توافق متقابل افزایش دهند.

 

مشکلات خاص
این روش در ابتدای کار برای خیلی از زوج ها اثر نمی کند زیرا زن نسبت به رابطه جنسی حالت دفاعی و دشمنی پیدا کرده است چون در ابتدای ازدواج دیدگاه مرد درمورد رابطه جنسی بر دیدگاه او غلبه کرده و به همین دلیل مرد زن را مجبور به داشتن رابطه جنسی به دلخواه او کرده است.

 

به همین دلیل رابطه جنسی برای او به تجربه ای دردناک هم از نظر جسمی و هم احساسی تبدیل شده است. درنتیجه هیچ تمایلی به برقراری رابطه جنسی با همسر خود ندارد.در چنین مواردی، قبل از تشویق زن برای برقراری رابطه جنسی با شوهر خود، به او کمک شود بر این نفرت خود از رابطه جنسی غلبه کند.

 

بعد از آن، زن باید به شوهر خود آموزش دهد به طریق خودش با او رابطه جنسی برقرار کند. محبت و گفتگوی صمیمانه معمولاً محیط را فراهم می سازد و در ادامه آن نوازش های عاشقانه است که به تحریک جنسی زن کمک شایانی خواهد کرد. همچنین زن باید موقعیت ها و روش های برقراری رابطه جنسی که لذت بیشتری به او می دهد

 

را برای شوهر خود توضیح دهد. بعد از اینکه شوهر یاد گرفت چطور با همسر خود ارتباط جنسی برقرار کند، زن در شراطی قرار میگیرد که مرد میتواند درمورد بالا بردن تعداد دفعات برقراری رابطه جنسی با او صحبت کرد.مشکل دیگری که زوج هایی که قصد افزایش دفعات رابطه جنسی خود دارند با آن روبه رو می شوند،

 

میل آن ها به دعوا کردن است. نکته ای که بیشتر خانم ها متذکر می شوند این است که همه آن محبت ها و آماده سازی های احساسی با یک دعوا از بین خواهد رفت زیرا مشاجره دقیقاً متضاد محبت و گفتگوی صمیمانه است. با این که این به نظر بیشتر خانم ها منطقی می رسد، مردها چندان آن را درک نمی کنند

 

آن ها از همسر خود انتظار دارند که صرف نظر از آنچه قبلاً بین آنها اتفاق افتاده است، از نظر جنسی واکنش پذیر باشند. مشاجره و دعوا میل جنسی مرد را پایین نمی آورد اما مطمئناً برای زن به اندازه کافی فاصله احساسی ایجاد می کند که میل او به رابطه جنسی را از بین ببرد

 

پس اگر قصد بیشتر کردن رابطه جنسی بین خود و همسرتان را دارید، باید تا می توانید از بروز دعوا و مشاجرات جلوگیری کنید.هر ازدواج خاص است به همین دلیل ممکن است خیلی از راهنمایی هایی که در این مقاله مطرح کرده ایم برای شما کاربرد نداشته باشد. اما اگر یکی از شما به دنبال رابطه جنسی بیشتر در ازدواج است،

 

بهتر است با بیان علت و نحوه رابطه جنسی برای هم دیگر شروع کنید. این روش به شما کمک می کند بتوانید با توافق متقابل رابطه جنسی بیشتری در ازدواج تان داشته باشید.لازم است بدانید که سریعترین روش برای رسیدن به هرچه که در ازدواج تان می خواهید این است که دیدگاه های هم دیگر را درک کرده و به آن احترام بگذارید.

مطالب مشابه را ببینید!