ازدواج با پسری که پدر و مادرش مخالف ازدواجش هستند درست است؟

ازدواج با پسری که پدر و مادرش مخالف ازدواجش هستند درست است؟

الفت پدر و مادر با ازدواج با پسر با یک دختر و یا برعکس، بسیار پیش می آید ولی آیا باید با وجود این مخالفت باز هم از ازدواج کرد و از این مخالفت ها چشم پوشی کرد؟

 

با مردی که پدر و مادرش مخالف ازدواج هستند ازدواج نکنید

ازدواج مخالفت والدین
معقولانه فکر کردن به عشق آسان نیست چون شما عاشق هستید و به جز عشق به چیز دیگری قبل از ازدواج فکر نمی کنید.
کارشناسان می گویند نباید با مردی ازدواج کنید که والدینش نمی تواند شما را تحمل کنند درست است که قبل از ازدواج به چیزی غیر از ازدواج فکر نمی کنید.
به گزارش تاپ ناز خیلی از خانم ها فکر می کنند آنها می توانند همه چیز را بعد از ازدواج تغییر دهند و شکل بهتری بسازند اما فکر کنید که ممکن است این جریان بدتر شود.
ازدواج با پسری که پدر و مادرش مخالف ازدواجش هستند درست است؟

به چند علت ازدواج با فردی که والدینش مخالف هستند توصیه نمی شود

 علت اول : برای شما سخت است که درشرایطی قرار بگیرید که با والدین همسرتان یکجا باشیددر حالی که تنها هستید و آن ها شما را دوست نداشته باشد درست مثل اینکه روی پوست تخم مرغ راه می روید.
علت دوم : بهترین تجربه این است که همسرتان به شما بگوید شما را دوست دارم اما بدترین تجربه این است که والدین همسرتان با شما رفتار خوبی نداشته باشد این در حالی است که آنها نمی توانند شما را تحمل کنند.
علت سوم : یکی دیگر از این قبیل مشکلات اختلاف والدین همسرتان با شما این است که همسرتان وقتی می خواهد بین شما و خانواده اش میانه روی کند گیج می شود.
علت چهارم: در هند 76 درصد طلاق ها بر اثر آزار والدین تفاق می افتد و فقط درصد کوچکی از طلاق ها بر اثر ناسازگاری یا مشکلات مالی و یا نبود عشق اتفاق می افتد.
علت پنجم : امروز 80 درصد خانوم های مدرن با زندگی مجردی موفق هستند تا ماندن و زندگی کردن با خانواده همسری که رفتارشان نادرست است.
علت ششم : امکان دارد که گاهی وقت ها همسر شما در گروه خانواده اش قرار بگیرد و بر ضد شما باشد که در این صورت زندگی برای شما جهنم می شود.
علت هفتم : برای زندگی مثبت و خوشحال دید مثبت بسیار مهم است ، افکار شما هم باید مثبت باشد و اندیشه هایتان به جا باشد و اگر با خانواده همسرتان مشکل دارد باید با افکار مناسب آن را رفع و رجوع کنید.

با کسی که والدینش مخالف هستند ازدواج کنیم یا نه؟

مطالب مشابه را ببینید!