شایعه ازدواج ترلان پروانه با ارسلان قاسمی؟ +عکس

شایعه : ازدواج ارسلان قاسمی با ترلان پروانه !
خانواده سبز نوشت :در تماسی که مادر این بازیگر ترلان پروانه با خانوداه سبز داشتند این خبر را تکذیب کردند و از انتشار این اخبار نادرست بسیار ناراحت بودند. امیدواریم سایت ها بعد از مطمئن شدن یک خبر آن را منتشر کنند تا خاطر کسی آزرده نشود از این گونه شایعات .

ازدواج ترلان پروانه با ارسلان قاسمی؟

منبع : پرشین وی

ازدواج ترلان پروانه یک دروغ محض است

مطالب مشابه را ببینید!