استخدام بانک تجارت در مقطع کارشناسی,کارشناسی ارشد و دکتری

استخدام بانک تجارت در مقطع کارشناسی,کارشناسی ارشد و دکتری 

استخدام بانک تجارت در مقطع کارشناسی,کارشناسی ارشد و دکتری

استخدام بانک تجارت ، بانک تجارت ایران در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از بین رشته های ذکر شده در ذیل استخدام نماید.

رشته های مورد نیاز

– کارشناسی حقوق
– کارشناسی ارشد حقوق، گرایش خصوصی
– کارشناسی ارشد حقوق، گرایش تجارت
– کارشناسی ارشد حقوق، گرایش بین الملل
– کارشناسی ارشد حقوق، گرایش اقتصادی
– کارشناسی ارشد حقوق، گرایش جزا
– کارشناسی ارشد مدیریت، گرایش مالی
– کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی
– کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش تحلیل سیستم های اقتصادی و اجتماعی
– کارشناسی ارشد اقتصاد، کلیه گرایش ها
– دکتری حقوق، گرایش خصوصی
– دکتری حقوق، گرایش تجارت
– دکتری حقوق، گرایش بین الملل
– دکتری حقوق، گرایش جزا

روش ثبت نام: متقاضیان محترم جهت ثبت نام اینجا کلیک کرده و پس از مطالعه شرایط مورد نیاز نسبت به تکمیل فرم استخدام اقدام لازم رو مبذول فرمایند. مهلت ثبت نام: مهلت ثبت نام برای آزمون استخدمی بانک تجارت تا تاریخ 10 آذر ماه سال جاری می باشد.

 

نوشته های مشابه