اسلی تاندوگان بازیگر سریال عشق ازدواج کرد +عکس همسرش

اسلی تاندوگان بازیگر سریال عشق ازدواج کرد

اسلی تاندوگان با فردی به نام یشیل آدا ازدواج کرد.اسلی تاندواگن در هشت سال اخیر با فردی به نام تئومن که مانند خودش بازیگر بود رابطه داشت و با او زندگی می کرد ولی به صورت ناگهانی از او جدا شد و با یشیل پیمان زناشوئی بست.

اسلی تاندوگان در سریال های ترکی معروفی همچون سریال از بوسه تا عشق، سریال قیام عثمانی و سریال عشق ایفای نقش کرده است.

اسلی تاندوگان بازیگر سریال عشق ازدواج کرد اسلی تاندوگان بازیگر سریال عشق ازدواج کرد

مطالب مشابه را ببینید!