مجله تاپ‌ناز‌

اس ام اس انتظار عشق

اس ام اس انتظار عشق

اس ام اس و پیامک انتظار عشق

به انتظار فصل تو تمام فصل ها گذشت

نه به انتظار کسی… نه از کسی انتظاری

سالها در انتظار یاری نشسته بودم که منزلش در قلبم بود….اس ام اس و پیامک انتظار عشق

نمیدانم
تعبیر نگاهت
خداحافظ یست
یا انتظار؟!

چه سخت است به انتظار کسی نشستن که او در انتظار دیگریست

تا کی انتظار……….؟
یا صاحب الزمان

انتظار یعنی مرگ تدریجی

انتظار و انتظار و انتظار بلاخره رسید مقصد نهایی در این روزها دعاهامون رو از مریضا دریغ نکنیم

آیا می دانید عذاب آورترین انتظار کدومه؟
انتظار یار؟
انتظار اتوبوس؟
انتظار مرگ؟

آدما رو با انتظار امتحان نکن
انتظار آدما رو عوض میکنه..

بدترین نوع انتظار
انتظار ریختن رایانه ها می باشد

به اندازه ملت ایران که در انتظار یارانه هستند در انتظار دیدارتم!اس ام اس و پیامک انتظار عشق

مطالب مشابه را ببینید!