اس ام اس خیانت (5)

اس ام اس خیانت

اس ام اس خیانت

وقتی میدونم این نجوآهای عاشقانه ت بوسه های پرحرارتت ازسر عشق نیست وجزروزمره های زندگیته تمامش به کامم تلخ میشه

اگر تقدیر بین من و او جدایی است
اگر قرار نیست در کنار هم باشیم
به خواست تو باشد
نه به خیانت من
نه به خیانت او
من از درد خیانت کشیدن میترسم
از زخم خیانت زدن می ترسم

آن روز ها هیچ چیزمان به هم نمیخورد
اما الان حسابی حالم از تو به هم می خورداس ام اس خیانت – سری پنجم

۲۰میدهم شاید هم ۲۱
خیانت را در لباس عشق بازی کردن هنر میخواهد
که تو باهنری

آن‌قدر مهربان بود برای اینکه مردم در زمستان سرما نخورند سرشان کلاه می‌گذاشت و در فصول دیگر کلاهشان را بر می‌داشت

دل بیچاره ی من
طفلک خوش است به رویای کسی که دلیل زنده بودنش نفس دیگریست

روی این جمله قسم میخورم وقتی طرفت سرد شده از جای دیگه گرم میشه

بی وفا باشی شکایت می کنند با وفا باشی خیانت می کنند مهربانی گرچه آیین خوشی ست مهربان باشی رهایت می کنند

بارون که هیچ
زیر فشار مستقیم شیلنگ آتش نشانی هم یادت نمیفتم

یادته گفتم با تو خوشبخت ترین آدم روی زمینم
ولی خودمو فراموش کردم وقتی فهمیدم تو بی من خوشبخت تری

پرنده ای مال من نیست قفس هم برایش بسازم باز هم میروداس ام اس خیانت – سری پنجم

ادمها عوض میشن وقتی ارزوهاشونو از دست رفته میبینن

به نامردمان مهر کردم بسی

نچیدم گل مردمی از کسی

بسا کس که از پا در افتاده بود

سراسر توان را زکف داده بود

به حیلت گری خنجر از پشت زد

بخونم ز نامردی انگشت زد

پیش از این مردم دنیا دلشان درد نداشت

هیچ کس غصه ی این که چه می کرد نداشت

گمان کردم که با من همدل و همراه و همدردی

به مردی با تو پیوستم ندانستم که نامردی

مرا هرگز نباشد بیمی از مشت

برادر جان مرا نامردمی کشت

فتوت پیشه خندد روی در روی

زند نامرد ناکـــس خنجر از پشت

محبت به نامرد ، کردم بسی

محبت نشاید به هر نا کسی

تهی دستی و بی کسی درد نیست

که دردی چو دیدار نامرد نیست

خنجری از پشت در قلبم فرو رفت

پشت سرم را نگاه کردم کسی جز تو نبود

به نامردی نامردان قسم جانا که نامردی

که نامردان خجل گشتند از بس که تو نامردی

یک تلنگر هم کافی بود برای اینکه بشکنم

به هر حال ممنون از مشتت

ای نا رفیق

به کدامین گناه ناکرده

تازیانه می زنی بر اعتمادم

زیر پایم را زود خالی کردی

سلام پر مهرت را باور کنم

یا پاشیدن زهر نا مردیت را

نوشته های مشابه