اس ام اس عاشقانه بی تابی و بی قراری برای عشق و یار

اس ام اس عاشقانه بی تابی و بی قراری برای عشق و یار

اگر برای عشقتان، یارتان دلتنگ شده اید و احساس بی قراری می کنید می توانید از این اس ام اس های برای انتقال حستان استفاده کنید.

اس ام اس عاشقانه بی قراری و بی تابی برای یار

پیامک بیقراری

قلب عزیزم……
لطفا خفه شو و تو همۀ ی کار ها دخالت نکن……
همین که خون پمپاژ مي کنی کافیه……
اگه هم خسته شدی اجباری به کار نیست…..
گفته ها و نگفته ها

اس ام اس های بیقراری

خسته ام از تکرار شنیدن!
مواظب خودت باش،
تو اگر نگران حال من بودی!
که نمیرفتی

اس ام اس های بیقراری

به بعضی افراد چیزی نباید گفت :

چون آدم فقط خودشو خسته مي کنه

اس ام اس های بیقراری

چقدر خسته ام
خسته از دلهره آینده
خسته از شرایطی که بهتر نمیشه
خسته از سرنوشتی که رقم خورده
خسته از انتظار بهبودی که بی گمان حاصل نمی شه
خسته ام بی نهایت خسته

اس ام اس های بیقراری

دیگر از تنهایی خسته شده ام
به کلاغها زیر میزی مي دهم
تا قصه ام را تمام کنند

اس ام اس های بیقراری

کاش خرگوشی بودم ولی خودم بودم… خسته شدم

از این که همش باید ماسک بزنم دروغ بگم وانمود کنم
دلم برای خودی واقعیم تنگشده…

دلم مي خواد فقط واسه دل خودم زندگی کنم

اس ام اس های بیقراری

خدایا خسته ام خسته رفع خستگی را چه مرهم مي کني

اس ام اس های بیقراری

عاشقش بودم کولش کردم که خسته نشه. پیاده که شدگفت عجب خری بود

اس ام اس های بیقراری

اگر اسمان هم از رنگ ابی خود خسته شد تو امیدت را از دست نده

اس ام اس های بیقراری

چه لحظه هایی با تو میگذره و نیستی
ی دنیا حرف واسه تو که نیستی
چه آرزوی محالی چه زندگی بیستی
رفتی خسته شدی واسه من نیستی
چه تلخه وقتی نزدیک منی و پیشم نیستی
چه احساس تلخی نه ازت بگیرم چه ریسکی

اس ام اس های بیقراری

خسته ام!!!
نه این که کوه کنده باشم نه
دل کنده ام

اس ام اس های بیقراری

زندگی باید کرد گاه با گلی سرخ گاه با یک دل بی قرار/گاه

باید رویید در پس یک باران گاه باید خندید با غمی بی پایان

اس ام اس های بیقراری

یه روزی خسته میشی از پرسه وولگردی
یا پشیمون میشی از اینکه منو ول کردی
تازه خواستم پر بگیرم ک شکستی بالمو
تو که جایه زانو هام نیستی بفهمی حالمو

اس ام اس های بیقراری

مهلت بده مي‌روم
فقط پایت رو بردار تا غرورم را جمع کنم
خسته ام

اس ام اس های بیقراری

وای که انتظار میکشه منو
دل بی قرار میکشه منو
وای وای میکشه منو
آرزوی یار میکشه منو

اس ام اس های بیقراری

وقتیرفتی تا آخر برو
وقتی ماندی تا آخر بمان
این تن خسته ست!
از نیمه رفتن ها
از نیمه ماندن ها

اس امس دلتنگی

اس ام اس بیقراری

دیدن کفشهای فرسوده در قدم زدنهای خسته،
غمگین ترین عکس دنیا است عزیز
مخصوصا اگر آن کفشها که مي بینی پای مردی باشد که پدرت است

اس ام اس بیقراری

لحظه به لحظه ی بودن باتورو دوره کردم، من خداروهم خسته کردم

متن های بیقراری یار

دیگر نمی توانم بیقرارم…
خدایا… مي‌خواهم اعتراف کنم دیگر نمیتوانم،
خسته ام من امانت دار خوبی نیستم
“مرا ازمن بگیر” مال خودت من نمیتوانم نگهش دارم….

مطالب مشابه را ببینید!