اس ام اس چهارشنبه سوری ۱۳۹۱

اس ام اس چهارشنبه سوری ۱۳۹۱

اس ام اس چهارشنبه سوری : سال ۱۳۹۱ ویژه و اختصاصی و کاملا جدید که می توانید برای عزیزان خود به مناسبت روز چهارشنبه سوری برای دوستان خود ارسال نمایید.

 اس ام اس چهارشنبه سوری ۱۳۹۱

پیام ویژه یک موبایل به مناسبت چهارشنبه سوری :
با موارد آتش زا و خطرناک شادی  خود و خانواده خود را در سال جدید به غم و اندوه و یک دنیا پشیمانی تبدیل نکنید.

تخ توخ پارت پورت زارت زورت تاراخ توروخ چارشنبه سوری مبارک

بیا در غروب آخرین سه شنبه سال برای گردگیری افکارمان
آتشی بیافروزیم کینه ها را بسوزانیم زردی خاطرات بد را به آتش
و سرخی عشق را از آتش بگیریم آتش نفرت را در وجودمان خاموش کنیم

سرخ میشوی، وقتی میشنوی: دوستت دارم
زرد میشوم، وقتی میشنوم: دوستش داری
چهارشنبه سوری راه انداختیم سرخی تو از من ، زردی من از تو همیشه من میسوزم و همیشه تو میپری . .

آخرین سه شنبه سال خورشیدی را با بر افروختن آتش

و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می رویم

سرخی تو از من ، زردی من از تو

جشن باستانی چهارشنبه سوری مبارک

.

.

.

بیا در غروب آخرین سه شنبه سال برای گردگیری

افکارمان آتشی بیافروزیم کینه ها را بسوزانیم

زردی خاطرات بد را به آتشو سرخی عشق را از

آتش بگیریم آتش نفرت را در وجودمان خاموش کنیم

نوشته های مشابه