اعتیاد چندش آور و وحشتناک این زن به خوردن خون!! +عکس

ميشله 29 ساله زني است که عادت دارد روزانه 1 ليتر خون بياشامد . او اين خون را با قهوه خود مخلوط کرده و ميخورد.

زن خون آشام

وي که يک آرايشگر است در زمينه تاتو فعاليت ميکند و ميگويد از سنين نوجواني به نوشيدن خون خوک عادت دارد. اين زن تاکيد ميکند بدون نوشيدن خون احساس بدي دارد و بسيار بدخلق و عصبي ميشود. او اضافه ميکند نوشيدن خون براي او از آب حياتي تر و مهمتر است . وي اضافه ميکند در تمام شرايط دوست دارد در حال نوشيدن خون باشد از زمان کار و فعاليت تا هنگام استراحت و تماشاي تلويزيون  او احساس ميکند نيازمند نوشيدن خون است.

او ميگويد بارها سعي کرده است اين عادت عجيب و چندش آور را متوقف کند اما هرگز موفق نبوده است. او بايد روزش را با نوشيدن يک ليوان خون آغاز کند و ميگويد اين کار به او انرژي لازم جهت انجام کارهاي روزانه اش را ميدهد.
وي ميگويد گاهي خون را بدون هيچ افزودني مينوشد و گاهي آن را به همراه غذا و يا قهوه مخلوط ميکند . وي معتقد است خونها طعمهاي مختلف دارند و لذت بخش ترين طعم براي او خون خوک است . او ميگويد از ابتداي اعتيادش به خون تا کنون چيزي در حدود 1000 گالن خون نوشيده است./پرداد

مطالب مشابه را ببینید!