اعمال حرام و ممنوع که شخص جنب نباید انجام دهد

اعمال حرام و ممنوع که شخص جنب نباید انجام دهد

چه شخصی جنب می شود؟ شخصی که مایع منی از وی خارج  یا رابطه جنسی برقرار نموده باشد،جنب است و باید برای پاک شدن غسل جنابت کند وگرنه برای برخی از کارها منع می شود.

اعمال حرام و ممنوع برای اشخاص جنب

کارهایی که بر جنب حرام است:

 

۱- رساندن جایى از بدن به خط قرآن یا به اسم خدا به هر زبان که باشد.( فتوای همه مراجع)

 

۲-رساندن جایی از بدن به اسامى مبارکه پیامبران و معصومین علیهم‏ السلام

 

آیات عظام امام ،خامنه ای،بهجت،مکارم، اراکی،صافی: به احتیاط واجب حرام است
آیات عظام تبریزی،مظاهری،گلپایگانی،سبحانی، نوری: حرام است
آیات عظام خوئی،زنجانی،سیستانی،فاضل،وحید: بهتر ترک این کار است.

 

۳- رفتن در مسجدالحرام و مسجد پیغمبر (ص)، اگر چه از یک در داخل و ازدردیگر خارج شود. (فتوای همه مراجع )
توقف در مساجد دیگر، ولى اگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شود، یا براى برداشتن چیزى برود مانعى ندارد.(فتوای همه مراجع )

 

توقف در حرم امامان معصوم علیهم السلام

 

آیات عظام:امام،خامنه ای،نوری ،اراکی،خوئی، صافی،گلپایگانی،بهجت،مکارم ،سیستانی،سبحانی ،تبریزی: بنابراحتیاط واجب توقف حرام است.

 

آیات عظام:وحید،مظاهری،زنجانی: توقف حرام است

 

۴-گذاشتن چیزى در مسجد.(فتوای همه مراجع )

 

۵-سوره های سجده دار

 

آیات عظام:امام،بهجت،فاضل،نوری،اراکی: خواندن چهار سوره‏‌اى که سجده واجب دارند(سجده،نجم،علق،فصلت) حرام است.

 

آیات عظام:خامنه ای،خوئی،گلپایگانی،صافی،سیستانی،تبریزی، مظاهری، مکارم :
خواندن آیاتی که سجده واجب دارند(آیه ۶۲سوره نجم-آیه ۱۹ سوره علق- آیه۱۵ سوره سجده -آیه ۳۷سوره فصلت)حرام است

 

آیات عظام وحید،سبحانی،شبیری زنجانی: خواندن هر یک از آیاتی که سجده واجب دارند حرام است وبنابر احتیاط واجب خواندن بقیّه این چهار سوره ، حتّى خواندن ( بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم ) ، بلکه بعض آن به قصد این سوره ها نیزحرام است.(۱)

همچنین : غسل جنابت در چه صورت واجب می شود و باید انجام شود؟
مطالب مشابه را ببینید!