افزایش حقوق کارمندان در سال 98 و میزان افزایش حقوق سال 98

افزایش حقوق کامرندان در سال 96 و میزان افزایش حقوق سال 96

حقوق کارمندان سال 98

افزایش حقوق کامندان شاغل و همچنین بازنشستگان در سال 98 اعلام شد. طبق لایحه بودجه سال 98 حقوق کارمندان و بازنشستگان و درصد افزایش حقوق در سال 98 معلوم شد.

حقوق بازنشستگان و شاغلین برای سال 98 و درصد افزایش حقوق

نوبخت اعلام کرد:برای کارکنان دولت در بودجه سال 1398 رقم قابل توجهی افزایش منظور شده است که پیش نویس لایحه آن از سوی سازمان برنامه وبودجه کشور به دولت تقدیم شده و در حال حاضر در مرحله بررسی قرار دارد که طی دوهفته آینده عدد نهایی آن اعلام خواهد شد.

محمدباقر نوبخت رئیس برنامه وبودجه کشور در جمع خبرنگاران اعلام کرد:طی ماه گذشته در سفر به قزوین و بازدید از پروژه های این استان اعتبارات دولتی برای پرداخت پیش بینی شده که این مبالغ برای تکمیل پروژه های شهری قزوین به طور کامل پرداخت خواهد شد.

وی اضافه کرد:در تلاش هستیم ضمن رسیدن به ثبات اقتصادی در بخش های مختلف ارزش پول ملی خود را حفظ کرده و ظرف چند ماه آینده با کمک های جبرانی به صورت کالا و نقدی برای مردم داشته باشیم.

رئیس برنامه وبودجه کشور گفت:برای کارکنان دولت در بودجه سال 1398 رقم قابل توجهی افزایش منظور شده است که پیش نویس لایحه آن از سوی سازمان برنامه وبودجه کشور به دولت تقدیم شده و در حال حاضر در مرحله بررسی قرار دارد که طی دوهفته آینده عدد نهایی آن اعلام خواهد شد.

مطالب مشابه را ببینید!