افشاگری بازیگر زن جوان ایرانی در مورد رابطه نامشروع در سینما

سوگل طهماسبی, رابطه نامشروع در سینما

بازیگر زن جذاب ایرانی سوگل طهماسبی از سینما به دلیل رابطه نامشروع و درخواست های بد از بازیگران زن گلایه کرد. سوگل طهماسبی ادعا می کند که عوامل ها از بازیگران زن درخواست های نامشروع دارند.

بازیگر زن جوان درباره رابطه نامشروع در سینما افشاگری کرد

 

سوگل طهماسبی بازیگر سریال کیمیا مقیم شهر جنگ زده اهواز بودکه با باورهای سنتی‌اش وارد عرصه بازیگری شده هست. طهماسبی در گفتگوی اخیرش اعتراف می کند که من آدم سنتی هستم و با پیشرفت زمان، افکارش همچنان سنتی باقی خواهد ماند وناراحت نیست که افکارش را نمی‌تواند بروز کند.

سوگل طهماسبی, رابطه نامشروع در سینما

افشاگری بازیگر زن در مورد رابطه نامشروع

او تاکید می کند که در دوران جوانی و نوجوانی همواره حجاب خوبی داشته و همه ي وقت دختری هست که آزادی فراوانی داشته اما هیچگاه سوء بهره گیری اي از آزادی اش نمی کند.بازیگر سریال کیمیا در ادامه این گفتگو اشاره می کند پدرش همواره به این نکته تاکید داشته هست که دختری تربیت کرده که همواره وی را سربلند خواهد کرد.

در ادامه این گفتگو وی در پاسخ به این که هیچ گاه احساس نکردی پوست موزی دیگران زیر پایت می گذارند و ممکن هست حتی زمین بخوری و زانوهایت زخمی شده وسرخوردی و چه چیز حین این سرخوردن تورا نگاه داشت؟ طهماسبی در پاسخ به این سئوال اشاره می کند وقتی پدرم مسئولیت مرا به عهده خودم گذاشت و گفت درست گزینه کن

سوگل طهماسبی, رابطه نامشروع در سینما

و درست زندگی کن در واقع مسئولیت خودم گردن خودم بود. من خیلی آدم محتاطی شدم باورتان نمی‌شود من خیلی از نقش ها را به دلیل این که مقنعه سرم میکردم ازدست دادم.احساس می‌کردم که با مقنعه از خودم اکثر محافظت میکنم و به طرف مقابلم حد و مرزش را می فهماندم و در خیلی موارد کنار گذاشته شدم.

 

در ادامه این گفتگو مجری سئوال می کند که ممکن هست افرادی تو را برای معاشرت هاي کوتاه گزینه کنند ولی برای تو نقش هاي بلند در نظر بگیرند.طهماسبی در پاسخ به این سئوال می‌گوید پیش می‌آید. به این فیلمساز گفتم من حاضرم بعنوانِ هنرور از جلوی دوربین رد شوم ولی در واقع بهای گزافی ندهم بابت نقش اول اثری را بازی کنم.

به گزارش پارس ناز این کارگردان در پاسخ به طهماسبی می‌گوید تو در سینما هیچ چیزی نمیشوی.بازیگرِ سریال برادر در ادامه اشاره میکند شاید از نظر آن فیلمساز من چیزی نشدم ولی از نظر خودم همۀ چیز شدم.من خیلی هدف این نبود که آدم مشهوری شوم. چون اگر قرار بود بدین صورت فکر کنم روش و شیوه زندگی‌ام را به صورت دیگری گزینه می‌کردم.

 

شیوه اي که من گزینه کردم در نهایت به آن شهرت ختم نمیشود. باورم نمی شد که من کاری را بازی کردم که پشت سر من دختری بعنوان هنرور «سیاهی لشگر» می‌نشست و بعدا در یکی از آلبوم ها نقش یک بازی میکرد.عیبی ندارد همۀ آدم هاي پیشرفت می کنند اما این مسئله برای من سنگین به پایان رسید.

 

عکس سوگل طهماسبی

سوگل طهماسبی, رابطه نامشروع در سینما

بازیگر زن درباره رابطه جنسی نامشروع در سینما

مطالب مشابه را ببینید!