اقدام شوکه کننده و عجیب دختر چینی 22 ساله! +عکس

دختر چینی که هنوز زنده است برای خودش مراسم ختم گرفت!

ژنگ جیا دختر 22 ساله چینی دوستان و خانواده خود را در بهت و حیرت فرو برد. این دختر چینی دست به کار عجیبی زد و تعجب همه دوستان و آشنایان خود را برانگیخت. این دختر برای خود یک مراسم ختم برگزار کرد و بعد از آماده سازی همه چیز خانواده اش را به مراسم دعوت کرد!

اقدام شوکه کننده و عجیب دختر چینی 22 ساله

 

او از آنها خواست تا در مراسم ختمش شرکت کنند. ژنگ برای خودش مراسم ختم گرفت تا بتواند در آن شرکت کند. وی اولین انسان زنده ای است که در مراسم ختم خود شرکت می کند!

اقدام شوکه کننده و عجیب دختر چینی 22 ساله

مطالب مشابه را ببینید!