اقدام غیر اخلاقی یک زن جوان علیه فرزندش +عکس

زني که فرزند 18 ماهه اش را براي تهيه فيلم غير اخلاقي فروخته بود دستگير شد.

زن جوان

“ناتاشيا هيلارد” متهم است در مقابل دريافت مقدار نامشخصي پول فرزند 18 ماهه خود را به يک مرد 39 ساله که فيلمهاي غير اخلاقي تهيه ميکند فروخته است.
پليس ميگويد اين زن 24 ساله مطلع بوده که قرار است از دختر 18 ماهه اش سوء استفاده جنسي شود و اين باعث ميشود جرم او اثبات شده باشد و کارش بسيار وحشتناک به نظر رسد. او بلافاصله بعد از اينکه دخترش را به يک تهيه کننده فيلمهاي غير اخلاقي فروخت با پليس تماس گرفت و آنها را در جريان قرار داد.
اين زن به مامورين پليس گفت سابقا در بازديد از خانه اين مرد فيلمهاي غير اخلاقي از کودکان را در لپ تاپ او ديده است.

زن جوان

گفته ميشود اين زن از طريق سايتهاي دوست يابي اينترنتي با اين مرد آشنا شده است. پليس به خانه اين مرد يورش برد و آثار جرم زيادي در رابطه با توليدات غير اخلاقي اش به دست آورد.
قاضي اين پرونده ميگويد با توجه به اينکه خانم هيلارد اطلاع داشته که امکان دارد از فرزندش سوء استفاده شود و با اين وجود دخترش را در مقابل دريافت پول فروخته است مجرم شناخته ميشود./پرداد

مطالب مشابه را ببینید!