مجله تاپ‌ناز‌

امید درمانی چیست + روش های تقویت کردن امیدواری در وجود

امید درمانی یکی از روش های درمانی موثر است که به افراد کمک می کند تا میزان امیدواری در زندگی را بیشتر کنند. این روش درمانی سه گزینه اساسی دارد که در صورتی که فرد این مولفه ها را داشته باشد می تواند به امیدواری بیشتری برسد که شامل هدفمندی، برنامه ریزی و تناسب برنامه با نوانایی ها است.

امیدواری، چرخ محرک در زندگی انسان ها است افرادی که در زندگی و در مواجه شدن با مشکلات با رفتاری امیدوارانه برخورد می کنند بدرستی معنی زندگی را فهمیده اند. امروزه برای درمان بسیاری از مشکلات روحی و روانی به افراد توصیه می شود تا سطح امیدواری به زندگی خود را بیشتر کنند که به این روش درمانی امید درمانی گفته می شود.

این روش دارای رویکرد روانی است که به فرد کمک می کند به زندگی خود هدف بدهد. مهمترین عناصر تشکیل دهنده این شیوه هدف داشتن در زندگی، داشتن برنامه ریزی درست برای رسیدن به اهداف، تناسب برنامه با توانایی ها و انرژی مثبت است. این عوامل به شما کمک می کنند تا مشکلات روحی و روانی خود را فراموش کنید و باعث می شود تا فرد به اضطراب و نگرانی هایی که دارد غلبه کند. با وجود امیدواری در زندگی افراد دارای سطح اعتماد به نفس بالایی هستند آنها می توانند احساس رضایت از زندگی خود داشته باشند و به عزت نفس نسبی دست پیدا کنند. این رویکرد روانشناسی از جهات مختلف می تواند زندگی فرد را تحت تاثیر خود قرار دهد که در ادامه بیشتر توضیح می دهیم.

آشنایی بیشتر با امید درمانی

امید یعنی چه؟ امید داشتن یعنی احساسی درونی در فرد که باعث می شود فرد به آنچه که دلش می خواهد دست پیدا کند. طبق این امر امیدواری به احساسی تلقی می شود که مبتنی بر تفکرات خود فرد می باشد و از درون او نشات میگیرد افرادی که می خواهند در زندگی امیدوارتر باشند باید به یک نقطه هدف دست پیدا کنند و برای رسیدن به این هدف هم برنامه ریزی داشته باشند پس امیدواری دارای پایه و اساس و برگرفته از دلیلی است.

چطور در خود امید ایجاد کنیم؟

یکی از سوال ها اساسی و بسیار مهم در این مورد این است که چطور می توانیم به امیدواری در زندگی برسیم؟ با توجه به توضیحات فوق، امیدواری برگرفته از 3 مولفه اساسی است که هر کدام از این مولفه ها می تواند بخش هایی از زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد که شامل این موارد می باشند:

  • داشتن هدف ذهنی معین و مشخص
  • داشتن برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف
  • تعیین برنامه ها بر اساس استعداد و توانایی ها

هر سه این مولفه ها ایجاد کننده امید در زندگی هستند، همچنین زمانی که یکی از این مولفه ها وجود نداشته باشد فرد نمی تواند احساس رضایت و امیدواری کند ولی در این میان عواملی هم وجود دارند که می تواند سطح امیدواری افراد را پایین بیاورند و آن را تحت تاثیر قرار دهد یکی از این عوامل این است که فرد راه حل هایی برای رسیدن به هدف در ذهن خود ندارد همچنین ممکن است این افراد توانایی لازم برای رسیدن به اهداف خود را هم نداشته باشند.

 

 

امید درمانی

امید داشتن چه تاثیری بر زندگی دارد؟

نقش امید در زندگی و تاثیر آن در موفقیت شما تا چه میزان است؟ امید در زندگی می تواند بخش های مهم و موثری از زندگی را تحت تاثیر قرار دهد. امیدواری باعث فعالیت و پویایی در زندگی می شود و افراد می توانند از طریق امید به یک هدف در زندگی خود برسند و برای آن برنامه ریزی هم داشته باشند. افرادی که دارای امید هستند در راه رسیدن به هدف ممکن است مشکلات زیادی را تجربه کنند ولی هیچ موقع نا امید نمی شوند و دست از تلاش هم بر نمی دارند. امیدواری در شرایط سخت به فرد انگیزه می دهد و او را از نگرانی رها می کند. امید داشتن بیماری های روحی و روانی از فرد را دور می کند و باعث افزایش اعتماد به نفس در فرد خواهد شد.

دلایلی نداشتن امید

دلایل نا امید شدن در زندگی مختلف است و همانگونه که پیش از این اشاره نمودیم امید بر اساس سه مولفه در زندگی فرد ایجاد می شود و هر موقع که یکی از این سه مولفه در زندگی فرد وجود نداشته باشد فرد دچار نا امیدی می شود. هدفمندی، برنامه ریزی ذهنی و داشتن توانای اجرایی این سه مولفه هستند از سوی دیگر دیدگاهی که فرد نسبت به زندگی دارد می تواند عامل تعیین کننده ای باشد و نقش مهمی در ایجاد نا امیدی دارد ولی جالب است بدانید که این مولفه ها در سه بعد جا می گیرند.

  • درونی یا بیرونی: زمانی که فرد مسولیت کارها را به عده می گیرد دارای احساسات درونی است و بالعکس
  • پایدار یا جزئی: دیدگاه فرد درباره اینکه شرایط ثبات است یا متغییر؟
  • کلی یا اختصاصی: شرایط زندگی در همه حال به همین شکل است یا تنها مخصوص این جنبه می باشد

روش های درمانی

حالا بهتر است تا در مورد شیوه ها و تکنیک های امید درمانی توضیح دهیم این شیوه در حقیقت به دنبال این است که با ایحاد امیدواری در زندگی فرد بتوان تغییراتی را در زندگی او ایجاد کند که این تغییرات بیشتر مثبت هستند و بخش های مهمی از زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهند. در این روش درمانی به تکنیک های زیر بسیار باید توجه شود.

شرایط سخت را یک چالش بدانید

شرایط سخت در زندگی وقتی قابل قبول می باشند که آن را مانند یک چالش بدانید که با تلاش و توانایی خود می توانید از آن عبور کنید. افرادی که شرایط سخت را برای خود بزرگ و غیر قابل حل می کنند نمی توانند بر شرایط تسلط پیدا کنند و در آن نفوذ داشته باشند. در جلسات درمانی به فرد کمک می شود تا بتواند بر شرایط سخت زندگی خود غلبه کند و به آنها مانند یک چالش نگاه کند که با فکر کردن می توان به آن رسیدگی کرد.

آموزش سه مولفه

سه مولفه و گزینه اساسی که در این مطلب به آن اشاره کردیم باید به آنها توجه شود و این سه مولفه را با تکرار و تمرین می توان در فرد تثبیت کرد و این افراد باید تحت حمایت قرار بگیرند. این روش از راه های افزایش امید به زندگی است.

 

مطالب مشابه را ببینید!