انتخاب دختر شایسته آمریکا که دیابت دارد! +عکس

انتخاب دختر شایسته آمریکا که دیابت دارد

– احترام جهانی برای دختر شايسته ای که بيماری ديابت دارد!+عکس

روز شنبه Sierra Sandison بعنوان دختر شايسته ی ايالت Idaho امريکا برگزيده شد.اين دختر زيبای ۲۰ ساله، بتندی در رسانه ها معروف شد ولی نه تنها بخاطر ظاهر زيبايش…

به نوشته ی روزنامه ی هلندی زبان Nieuwsblad چاپ بلژيک، در مراسم گزينش دختر شايسته، سيرا که بيماری ديابت نوع ۱ دارد پمپ انسولينش را به مايوی خود وصل کرده بود.

وی هدف خود را از اين کار شکستن تابوی پيرامون بيماری ديابت اعلام کرده و گفته است که ديگر نمی خواهد پمپ انسولينش را پنهان کند.

اخبار , اخبار گوناگون ,نقاشی‌های یخی

اين دختر زيبا تاکنون چندين بار در مراسم گوناگون گزينش دختر شايسته شرکت کرده است. وی بخاطر رژيم غذايی خوب، ورزش زياد و تزريق انسولين تاکنون توانسته بدون پمپ در اين مراسم شرکت کند ولی به گفته ی او، وی در طی اين مراسم هيچگاه احساس امنيت نداشته است.

سيرا در اينستاگرام خود اين گونه نوشت: پیام من به همه این است، ما همگی چیزی داريم که مطابق با ایده آلهای زیبایی نيست که رسانه ها تحمیل می کنند ولی اين موضوع از زيبايی ما نمی کاهد.

اخبار , اخبار گوناگون ,نقاشی‌های یخی

پس از انتشار عکسهای سيرا با پمپ انسولينش بسياری از بيماران ديابتی، عکسهای خود را با پمپ انسولين بهمراه هشتگ #showmeyourpump منتشر کرده اند.

گفتنی است سيرا تنها دختر شايسته ای نيست که در طی مراسم گزينش دختر شايسته با پمپ انسولين حاضر شد. در سال ۱۹۹۹ نيز Nicole Johnson در مراسم دختر شايسته ی امريکا با پمپ انسولين خود حضور يافت و توانست برنده شود.

نوشته های مشابه