مجله تاپ‌ناز‌

انشا نماز + چند انشا زیبای مذهبی و ادبی با موضوع نماز با مقدمه، بدنه و نتیجه گیری

انشا با موضوع نماز

در این بخش چند موضوع انشا در مورد نماز با بخش های کامل مقدمه، بدنه و نتیجه گیری را برای پایه های مختلف تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم آماده کرده ایم.

موضوع انشا : چگونه می توان در نماز به آرامش برسیم؟

برای پایه های بالا ( متن ادبی نسبتا سنگین)

مقدمه 

ایا می دانید که چگونه در هنگام نماز خواندن می توان به ارامش رسید؟

رمز و راز مسئله در این است که نماز ذکر و یاد خدا و نیایش به درگاه اوست .

ما در این انشا در مورد آن بیشتر سخن خواهیم گفت..

متن انشا 

تو در محراب نماز و در آن هنگام که پروردگار رحمان و رحیم خود را میخوانی،با او سخن می گویی و در آن هنگام که از قرآن مجید در نماز قرائت می کنی سخن خدایت را فرامی گیری. یعنی انسان نماز گزار هم با خدا سخن می گوید و هم سخنان خدا را دریافت میکند. در فردای قیامت که در محضر خداوند حضور می یابی نمازت به بهترین شکل و نیکوترین صورت در کنارت می ایستد تا تو را شفاعت کند.

لازم است که اوقات نمازت را در میعادگاه ملاقات و دیدار با پروردگار جهان قرار بدهی و بر این باور باشی که وقت نماز وقت دیدار با خداوند است و زمان جدا شدن از تمام دغدغه ها و وسوسه های فکری روز . و خود را از نظر روحی برای این ملاقات آماده سازی و با اذان واقامه به استقبال آن بروی و با تکبیر گفتن در آغاز و افتتاح نماز از شر وسوسه گر خناس ،به خداوند پناه ببری ، پس بر تو لازم است در آیات سوره حمد وهر سوره دیگری که بعد از حمد انتخاب میکنی چنان تدبر و تامل نمایی گو اینکه این آیات را بطور مستقیم از خداوند در یافت میکنی و در هنگام رکوع و سجود با تقدیس و تسبیح خداوند به او تقرب بجویی و خود را به مقام ربوبی او نزدیک سازی .

و در تشهد هم به عبودیت او و رسالت حضرت محمد اقرار نمایی و اینجاست که دوباره در سلام به خدای خود سلام میدهی انگار تازه به درگاهش رسیده ای .اگر با توفیق و کمک خداوند،خود را با نمازت منسجم و هماهنگ سازی و با روح نماز دمساز شوی ،زندگی تو دگرگون میشود و توام با صلاح و رستگاری تکامل میابی و تو هر روز خود را بهتر از گذشته خواهی یافت و به این باور و یقین خواهی رسی که تنها با نماز خواندن و نزدیک شدن به خدا میتوان تنها راه گشا و حلال مشکلات خود را بیابی و بدانی از این طریق می توان به ارامش رسید و نه از راه هایی که بیگانگان ان را به عنوان رسیدن به ارامش برای جوانان معرفی کرده اند.

نتیجه گیری:

پیامبر اسلام می فرماید:مومنی نیست که به نماز ایستد مگر این که رحمت الهی تاعرش او را احاطه می کند و فرشته ای بر او گماشته می شود که ندا می نماید،ای فرزند ادم اگر می دانستی ان چه را که در نمازت است و با که سخن می گویی هرگز از نماز ملول نمی شدی و از ان روی نمی گرداندی،اری انچه در اسمانها و زمین است باید نیایش خدا نمایند و تنها برای اوست ثنا و ستایش.

-+-+-

انشا نماز

موضوع انشا : نماز چیست؟

انشا در قالب ادبی برای نماز برای راهنمایی و دبیرستان

مقدمه :

نماز در لغت به معنای راز ونیاز، نیایش ، پرستش ، سجود ، اظهار بندگی ، دعا وعبادت است. نماز در اصطلاح نام یکی از فرائض دینی است که خداوند بر بندگان خود واجب نموده و با شیوه و مقرراتی خاص تحقق میابد.ونیز بندگان خدا از طریق نماز در هر شبانه روز با پروردگار خود ارتباط برقرار می کنند و با اظهار خواری در مقابل عظمت و جلال آفریدگار جهان ، بندگی خود را ابراز می دارند. در این انشا قصد دارم بیشتر در موردد نماز و فلسفه و اهمیت آن با شما سخن بگویم.

متن انشا :

یکی از پایه های اساسی دین مبین اسلام نماز است، که وسیله ی آن می توان موجبات آرامش قلب و روح و روان را با آن مهیا کرد.نماز سرود توحید یکتاپرستی است که چون سپر محکمی روح ما را در برابر عوامل آلوده کننده ای که در زندگی روزمره با آن مواجه هستیم محافظت می کند. نماز یک زنگ بیداری و یک هشدار در ساعات مختلف شبانه روز است که به انسان تذکر می دهد و از او می خواهد که به شب و روزش معنا دهد و او را از بی خبری طی زمان و گذشت عمر آگاه می سازد و به او می فهماند که روزی گذشت و روزی دیگر آغاز شد.

اَلصَّلاهُ تنزیهاً لَکُم عَنِ الکِبرِ:
نماز مبراکننده شما از کبر و خودپرستی است. حضرت زهرا(س)

نماز رابطه ی مخلوق با خالق است، مادی را معنوی می کند و انسان را علاوه بر آشنا کردن با خدا با طبیعت نیز آشنا می سازد با آب، خاک، قبله، طلوع، غروب و وقت و … نماز تنها عبادتی است که حتی در حال غرق شدن و جنگ هم ساقط نمی شود و برترین فریاد آزادی انسان از سلطه های قدرتمندان و اعلام بندگی در آستان خداوند است. نماز زنده نگهداشتن سنت ابراهیم و محمد و حسین و مهدی است نماز وسیله نزدیک شدن انسان به خداست و آخرین سفارش انبیاء و آخرین سفارش امام صادق پیش از وفات است که همه ی خویشاوندان و فرزندان را دور خود جمع کرد و توصیه نمود که هر که نماز را سبک بشمارد، مشمول شفاعت ما در قیامت نخواهد شد. نماز برای اولیاء خدا شیرین، برای منافقان دشوار و سنگین است.

نتیجه گیری:

شاید برای بسیاری قبول این مطلب که نماز می تواند مشکلات آنها را برطرف سازد مشکل باشد. این باور که با انجام دو رکعت نماز می توان هم و غمی را برطرف ساخت و مشکلی را آسان نمود، در افق افکار پایین دیده نمی شود. البته نپذیرفتن آن دلیل بر ناتوانی نماز در حل مشکلات نیست. اکنون خدای خورشید ما هزاران خورشید دیگر وجود دارد، ندیدن ما دلیل بر نبودن آنها نیست.

-+-+-

موضوع انشا : اهمیت نماز درزندگی

به زبان ساده برای ابتدایی و راهنمایی

مقدمه :

به نظر شمانماز چیست؟

شاید بگوئید نماز کاری است که پدربزرگ ها ومادربزرگ ها انجام می دهندیا…

اماواقعاً نماز این است؟ اصلاً نماز چیست و چه اهمیتی دارد …

من در این انشا به این سوال پاسخ می دهم: بسم الله الرحمن الرحیم …

متن انشا :

نماز کاری است که برای هرمسلمانی واجب شده است .کسانی که به خدا ایمان قوی دارند به نماز نیز ایمان دارند وآنرا به جای می آورند.نماز کاری مهم است زیرا وسیله ی ارتباط ما با خداست،انسان با نماز با خدای خود رابطه برقرار می کند…حالا چرا از همه بیشتر پدربزرگ ها و مادربزرگ ها نماز می خوانند؟شاید بگوئید چون آنها افرادی با فکرهای قدیمی هستند!ولی نه اینطورنیست همانطوری که میدانید پدربزرگ ها ومادربزگ ها ازما باتجربه ترند آنها گشتندوگشتندبه نماز رسیدند.معنی نماز را فهمیدند.فلسفه ی نماز را درک کردند.

انشا در مورد نماز برای کلاس سوم

حالا چرا ما نماز می خوانیم؟شاید بگوئید چون با خدای خود رابطه برقرار می کنیم درست است. از طرفی هم نماز یک نوع ورزش هم محسوب می شود .اما چرا با خدای خود ارتباط برقرار میکنیم؟شاید بگوئید که برای تشکر از نعمتهایی که خدا به داده است .آری اینطور است اما می توانیم اینطور هم بگوئیم که ما به خدا نیاز داریم.ما به ارتباط با خدا نیاز داریم.ما به نماز و نماز خواندن نیاز داریم.ما به همه ی اینها نیاز داریم تا با رسیدن به اینها سعادتمند شویم .روح ما از خداست وبه او وابسته است .اگر شما به کسی وابسته شوید هرروز می خواهید اورا ببینیدوبا اوصحبت کنیدو…روح ما نیز اینچنین است.

انشا در مورد نماز برای کلاس هفتم

روح ما به خداوابسته است و می خواهدهرروزبا او حرف بزند ووقتی هم حرف می زند آرام می شود.ووقتی هم با خدا حرف نزند دلتنگ می شود می خواهد کاری بکند که دلتنگی را جبران کند.ودر آن لحظه ممکن است گناه هم بکند.پس ما به خدا ونماز خواندن نیاز داریم . همانطوری که بدن به غذا نیاز دارد و سلامتی اش به آن وابسته است روح ما نیز به نمازنیاز دارد و سلامتی اش به آن وابسته است. همانطوری که تعذیه درست و کامل مانند ستون جلوی بیماری ها می ایستد نماز نیز مانند ستون جلوی گناه ها می ایستد .حالا که با نماز بیشتر آشنا شدیم باید بدانیم که خدا به نماز ما نیاز ندارد بلکه ما به نماز نیاز داریم.پس هنوز دیر نیست تا روحمان را به سلامتی برسانیم. بهتر است از همین حالا برویم دست بکار شویم ونماز هایمان را بخوانیم.

نتیجه گیری:

امیدوارم انشای من جرقه ای باشد عظیم تا خوابیده ها را بیدار کند. می گویند کسی که بخواب رفته را می توان بیدار کرد ولی کسی که خودش را به خواب زده را نمی توان بیدار کرد.

نوشته سیده نگین رفیق نیا

-+-+-

موضوع انشا : متن ادبی در مورد نماز 

متن ادبی برای ابتدایی و متوسطه

مقدمه :

با نام خداوند مهربان انشایم را آغاز میکنم.

نماز جیست ؟ 

نماز چون دفتری است که یک خط در میان رکوع و سجده دارد.

روز و شب هفده بار به سوی خدا می رویم و هربار به خودمان بر می گردیم.

آنقدر از خدا دور شده ایم که باید از خودمان تا خدا سفر کنیم!

متن انشا :

نماز مثال آسمانی با ستون نهان است و دریایی بی کران.

هر آنقدر که عظمت اقیانوس نماز را بنگری کرانی بر آن نخواهی دید. سپاس خدایی را سزاست که آدمی را برای عبودیت آفرید و قرآن را برای هدایت و نماز را کلید در بهشت. نماز پاک ترین اعمال و زیباترین عبادات و سالم ترین مناجات و ساده ترین احسان هاست. نماز چون کتابی بی نهایت است که از هر سو آن را بنگری به خیری رسی و از هر جایش آن را بخوانی به علمی رسی.

انشا نماز مسابقات

به راستی که قنوت آدمی را به دنیایی دگر می برد!

چه لحظه ی زیبایی است. ربنا را که می گویم دیگر نمی دانم کجایم در آسمان یا زمین ؛ نزد خود یا خدا!! رکوع! … چه لحظه ی شیرینی است . تو را غرق در دریای معرفت می گرداند و تو می دانی که دگر بار مست معرفت الهی خواهی گشت. شیرینی رکوع تلخی گناهان را به باد فراموشی می سپارد. به سجده که می روی ، نزد خدا چون شید نورانی و چون ماه زیبا می شوی و گویی ستارگان را در جهنم حسد قرار می دهی.

انشا نماز سوم دبستان

نماز چون دری به سوی بهشت است.

بهشتی که به جای شمع و گل و پروانه و خورشید و ماه ، سعادت و خوشبختی و سرزندگی با خود دارد.
ملائک به سویت می آیند و برکه ی وجودت را اقیانوس می کنند تا بروی به سوی خدا و به راستی که وضو چه لحظه ی دلچسبی است. گویا جهانی دگر بار تو را می نگرند و خدا نیز به تو خیره شده است. چه صحنه ای دلنشین تر از وضو و چه عبادتی زیبا تر از نماز!

-+-+-

موضوع انشا : چرا نماز میخوانیم ؟

کوتاه و به زبان ساده برای کودکان و پایه های ابتدایی

مقدمه :

با نام خداوند انشای خود را درمورد نماز آغاز میکنم

که امام صادق(ع) در مورد آن فرمودند:

هرکه نماز را سبک بشمرد او راشفاعت نخواهم کرد.

متن انشا :

نماز می خوانیم تا بندگی خود را به آفریننده ی جهان هستی ثابت کنیم و بگوییم که جز تو سرپناهی برای کمک و یاری نداریم. غیر از تو سنگری برای مقابله با دشمنان تو نداریم و فقط تویی هم درد ما در مشکلات پس به تو سجده می کنیم.

نماز خواندن و در نهایت ایمان یک شخص به آموزش و اعتقاد خانواده و مخصوصا پدر و مادر بستگی دارد.  پس خانواده های ما در ابتدا خود اعمال دینی ومخصوصا نماز(جماعت)را انجام دهند و از کودکی به فرزندان خود آموزش بدهند تا دربزرگسالی دچار مشکل نشوند. وهمچنین نباید والدین فرزندان خود را طوری به نماز خواندن وادارند که آنها فقط به خاطر پدر و مادرشان نماز بخوانند و وقتی که آنان نیستند هیچ توجهی نداشته باشند. پس همانطور که گفته شد ما باید در کودکی و همچنین کودکان را تشویق به این کار کنیم.

ما انسان ها گاهی نماز را برای دیگران می خوانیم و گاهی برای استفاده بردن از معنویات آن ولی ما موظفیم در برابر نعمت های بیکران خداوند متعال او را سپاس گوییم. پس به عقیده ی من ما نماز را برای شکر خدا و مهمتر از آن رضای خدا می خوانیم.

نتیجه گیری:

در آخر این نکته را فراموش نکنیم که امام حسین (ع) حتی در ظهر عاشورا در میدان مبارزه در برابر تیر های دشمن هم نماز را رها نکرد.

-+-+-

موضوع انشا نماز جماعت

متن ادبی کوتاه در مورد نماز و نماز خواندن

متن انشا :

وقتی وارد مسجد می شوم نور ایمان در دلم تابیدن می گیرد و شوق وصل سراسر وجودم را فرا می گیرد دلم را از هر قید و بندی به طرف آسمان رحمت الهی پرواز می دهد تا حرم امن الهی شود چرا که خداوند خود وعده داده است که در قلب شکسته و در دل انسانهای خاضع و خاشع خود جای دارد دستانم را همچون مناره ها و گلدسته های منور مسجد رو به آسمان بلند می کنم و به بالهای فرشتگان پیوند می زنم تا مرا با خود به نور و روشنایی هستی ببرند .

موضوع انشا اهمیت نماز

وقتی به نماز می ایستم خود را غرق در دریای لطف و مرحمت و کرامت الهی می بینم و حوض کوچک دلم لبریز از باران وجود و احسان خداوند می شود و سراچه قلبم منور از نور و حق می گردد. آنگاه که در لحظه های تنهایی و بی کسی شکوفه نام خداوند از لبانم میترواند و از خویش رها می شوم و هاله ای از عشق و روشنایی وجودم را فرا می گیرد .

انشا ادبی در مورد نماز جماعت

چه زیباست لحظه ی نجوای با حق، چه زیباست لحظه سبز رهایی از خویشتن و به خدا پیوستن معتقدم که حدیث زیبای پیامبر اکرم (ص) که از زیبایی وجود حق تعالی به زیبایی وجود عاشقانه خود پی ببرم. چه زیباست سر نهادن بر خاک عشق و بندگی و غرق دریای حق شدن، چه زیباست اشکهایی که از فرط گناه و معصیت از گوشه دیدگانم، قطره قطره خود را بر سجاده ی زیبای معرفت و عشق الهی می ریزم تا به دریای جوشان حق برسند و چه زیباست ثانیه هایی که دل با نام و یاد خدا آرام می گیرد .

-+-+-

موضوع انشا  نماز آرامش جان …

متن ادبی با زبان ساده برای نماز

متن انشا :

کم کم موذن اذان عشق را در گوش آسمان زمزمه می کند.

چه زیباست ندای الله اکبر !!!

چه زیباست ندایی که عظمت حق را بر دلم می نشاند !! و وسوسه های شیطان را از دلم می رهاند خویشتن را برای نماز آماده می کنم. بانگ الله اکبر که سر می دهد ستون قلبم از بزرگی یاد خدا می لرزد و ندایی از درون مرا می خواند« الا بذکر الله تظمئین القلوب» و می گوی که باید خوشتن را برای نماز آماده سازم .

نماز!

آری واژه ی نماز که می شنوم پیمانه وجودم از لطف و رحمت حق لبریز می شود و غنچه های وصل در باب وجودم شکوفا می شود. چرا که پیام معنوی و عرفانی نماز ایجاد مشق در سالکان و عارفان و عاشقان است، نماز میقات عابدان و نور دیده ی اهل یقین است. نماز چشمه جوشان و زلال توحید و معرفت است و نماز وسیله ی عروج انسان به معراج است نماز نردبان ترقی انسان و کلاس خداشناسی و وسیله ی کمال انسان است .

وقتی به نماز می ایستم با شنیدن گل امید همچون خنده ای بر جانم می نشیند و با شنیدن گناهانم بریم تداعی می شوند و اشک خوف از چشمانم می بارد پس به نماز بر می خیزم و در میان امید و خوف می ایستم و تکبیره الاحرام می گویم و شمرده قرائت می کنم و به خشوع و خضوع رکوع و سجده می کنم و به اخلاص نماز را تمام می کنم و نمی دانم که نمازم مورد قبول حق تعالی قرار گرفته یا نه!

مطالب مشابه را ببینید!