مجله تاپ‌ناز‌

اطلاعات در مورد قانون کارما + راز و رمزهای این قانون جالب

کارما به معنی کنش و یا عمل می باشد و به زبان سانسکریت است و قانون کارما بیان می کند که هر عملی، عکس العملی دارد و بدین معنی می باشد که هر کاری را که انجام می دهید همان نتیجه را می گیرید.

شاید در برداشت اول شما این تصور را در رابطه با قانون کارما داشته باشید که کارما می تواند تاثیراتی مجازت کننده روی زندگی شما داشته باشد در صورتی که این قوانین، فقط به دنبال آموزش حرکت درست در مسیر به شما می باشد. در این قانون فرد در صورت قرار گرفتن در مسیر درست چه به لحاظ انگیزشی و چه از جهت عمل می تواند تاثیرات همان مسیر را در نتیجه کار خود بگیرد.

تاثیر قانون کارما بر زندگی ما

در این قانون زندگی مانند یک جعبه تصور می شود که شما زمان هایی را که کار خوب انجام می دهید در حقیقت آن را در این جعبه قرار داده اید و بالعکس وقتی که در این جعبه را باز کنید همان کاری را خواهید دید که انجام داده اید. کارما یک نیروی دنیایی است و در دنیا طبق قانون، اصل همه چیز به خود شما باز می گیردد ولی این قوانین در زمینه های متعددی صدق می کنند و فقط به یک چیز بسنده و حدود نمی شود.

  • قانون رشد

در این قانون، به رشد و تغییر اشاره می شود و این گونه بیان می شود که اگر می خواهید در زندگی رشد و پیشرفت داشته باشید باید به تغییر خود دست بزنید و وقتی که توانستید خود را تغییر دهید می توانید روی دیگران هم تاثیرگذار باشید.

  • قانون الهام

اشاره به انرژی که صرف انجام دادن کارها می کنید دارد یعنی شما برای انجام دادن هر کاری اگر انرژی زیادی را صرف کنید به همان میزان هم نتیجه از آن می گیرید.

  • قانون مسئولیت

هر فردی در زندگی مسئول اشتباهاتی است که انجام می دهد و دیگران نباید اشتباهات اطرافیان را پاسخگو باشند. در حقیقت در این گونه از قوانین ما در محدوده عمل خود احاطه شده ایم و عمل ما و خود ما تعیین کننده کیفیت جهانی است که برای خود می سازیم.

  • قانون خلقت

در قوانین خلقت که از اصل کارما تبعیت می کند خداوند جهان را بدون هدف خلق نکرده است و زندگی در جهان خلقت به سادگی رخ نمی دهد زیرا در این دنیا باید زندگی بر مبنای مشارکت باشد و در این جهان خلقت کلید اصلی انسان ها هستند که باید در زندگی خود باشند.

  • قانون رابطه

این اصل نشان می دهد که همه چیز در دنیا یک رابطه پنهان و آشکار با یکدیگر و حتی در بین پدیده های نامحسوس هم ارتباط وجود دارد و این قانون در دنیا صدق می کند.

  • قانون خوبی

قانونی که نشان می دهد هر آنچه می کارید همان را برداشت می کنید، افرادی که در دنیا به عشق و محبت به دیگران پرداخته اند همان عشق و محبت را از سوی دیگران دریافت می کنند و هر کس در حق دیگری بدی کند همان بدی را هم می گیرد.

  • قانون تمرکز

انسان نمی تواند به صورت همزمان روی دو موضوع مجزا تمرکز کند و این امر زمانی ممکن است که شما روی نیمی از موضوع تمرکز داشته باشید و این به تعبیری تمرکز به حساب نمی آید.

  • قانون تعالی

در قوانین تعالی یکی از مباحث قوانین کارما می باشد که به وجود روح تعالی در انسان تاکید می شود که انسان برای دست پیدا کردن به این کمال و تعاملی خود را تغییر می دهد. این امر باعث می شود که قلب ما در معرض تغییر قرار بگیرد.

  • قانون بخشندگی یا دهش

از هر دست بدهید از همان دست هم می گیرید این یک قانون طلایی در جهان می باشد که نشان دهنده کنش و عمل و عکس العمل موجود در جهان می باشد. اگر در حق کسی خوبی کرده اید باید بدانید جهان و این قانون خوبی را به شما بر می گرداند.

 

قانون کارما

رابطه قوانین جذب و کارما

قانون جذب و کارما قوانین ثابت در جهان هستند و کارما بخشی از قوانین جذب هستند، حالا برای آشنایی با رابطه این دو در ابتدا باید با قانونه جذب آشنا شوید.

طبق قانون جذب، وقتی که به چیزی فکر می کند، آن وارد زندگی شما می شودف قانون جذب مانند یک طناب عمل می کند، در واقع از طریق قانون جذب می توان هر چیزی را که به آن فکر می کنید به زندگی خود جذب می کنید.

فکر کردن به هر کدام از موارد پول، بیکاری و روابط خوب یا بد باعث می شود، این افکار به زندگی شما جذب شود و در واقعیت اتفاق بیفتد. به همین دلیل بهتر است همیشه به چیزهای خوب فکر کنید.

 

قوانین کارما چطور اتفاق می افتد؟

همان گونه که گفتیم، قوانین کارما زیر مجموعه قوانین جذب می باشد. حالا ممکن است بپرسید که این قوانین در کائنات چطور عمل می کنند. هر عملی که انجام می دهید، نتیجه اش را دریافت می کنید. طبق قانون ارتعاش همه چیز از انرژی ایجاد شده و انرژی ها هم ارتعاش هم را جذب می کنند، ولی باید بدانید که کارهایی که انجام می دهید هم دارای ارتعاش هستند. پس انجام دادن هر کار منفی باعث می شود که ارسال ارتعاش منفی به کائنات را شروع کنید و سپس این ارتعاشات منفی ناخواسته که هم جنس ارتعاش شده از ذهن شما می بااشد را وارد زندگی خود کنید.

وقتی که کار مثبتی را انجام می دهید، در واقع ارتعاش مثبت به کائنات ارسال می کنید و کائنات هم با توجه به ارتعاشی که دریافت کرده، انرژی مثبتی را وارد زندگی شما می کند، قانون کارما هم مطابق ارتعاش اعمالی را که انجام می دهید، عمل می کند، در واقع وقتی که عملی را انجام می دهید، ارتعاش آن را وارد کائنات می کنید.

مطالب مشابه را ببینید!