مجله تاپ‌ناز‌

عکس های دختری که انگشتان پایش بسیار دراز است!

عکس های دختری که انگشتان پایش بسیار دراز است!

دختر تایوانی با انتشار عکس هایی از انگشتان پایش باعث شگفتی کاربران فضای مجازی شده است.

 

عکس های دختری با پاها و دست های عجیب

 

طول انگشتان پای این دختر تایوانی تقریبا هم اندازه انگشتان دستش است.
انگشتان عجیب پای دختر تایوانی!

عکس های دختری که انگشتان پایش بسیار دراز است!

 

این دختر می گوید: “از کودکی همواره به دلیل انگشتان پایم مورد توجه بودم. برخی از مردم مرا در خیابان متوقف می کردند و از دلیل واقعی این قضیه جویا می شدند.”

برابری انگشتان دست و پای یک دختر

عکس های دختری که انگشتان پایش بسیار دراز است!

 

این دختر تایوانی معتقد است شکل عجیب انگشتان پایش هیچ تأثیری در زیبایی او ندارد و آنرا یک عیب به حساب نمی آورد.

مطالب مشابه را ببینید!