مجله تاپ‌ناز‌

اگر با مار سمی روبرو شدیم چه کنیم؟

مار سمی

در مواجه با مار سمی چه کنیم؟ چگونه محل نیش خوردن را مداوا کنیم؟

شهریار نوری‌الاصل در گفت و گو با ایسنا، در خصوص ویژگی‌ مارهای سمی، گفت: بیشتر مارهای سمی ایران سر مثلثی، چشم گربه‌ای و طول کوتاه داشته و به آرامی حرکت می‌کنند.

وی توصیه کرد: افراد در هنگام مواجه با مار به جای فرار بی‌حرکت در سرجای خود بایستند، زیرا در صورت بی‌حرکت بودن، مار مجبور به دفاع و یا حمله نمی‌شود و بدون اینکه خطری برای افراد داشته باشد به مسیر حرکت خود ادامه می‌دهد.

نوری‌الاصل توصیه کرد: افراد همچنین در صورت مواجه با مصدم مارگزیدگی در مرحله نخست باید او را بی‌حرکت کرده و از فرار و دویدن او جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه عضو مورد گزش باید در وضعیتی قرار گیرد که پایین‌تر از قلب باشد، گفت: بعد از انجام این کار باید بوسیله دستمالی به عرض سه تا پنج سانتی‌متر بالاتر از محل گزش مار را بست و این بستن باید به گونه‌ای باشد که مانع خونرسانی به عضو آسیب دیده نشود.

این کارشناس هلال احمر اظهار کرد: افراد در صورتی که استکان و یا لیوانی به همراه دارند می‌توانند یک تکه کاغذ، برگ خشک و یا پارچه‌ای را با کبریت آتش زده و آن را در لیوان و استکان انداخته و به سرعت روی محل گزش قرار دهند.

نوری‌الاصل افزود: این کار موجب خواهد شد خون به حالت مکش بیرون آید و داخل استکان شود و همراه آن نیز سم از بدن مصدوم خارج شود.

وی تصریح کرد: در صورتی که این کار حداقل دو بار انجام شود بیشتر سم مار از بدن فرد خارج می‌شود.

این کارشناس هلال احمر خاطرنشان کرد: استفاده از استکان در مواردی ممکن است که محل گزش در بدن و در دست و پاها باشد.

نوری‌الاصل تصریح کرد: چنانچه گزش در ناحیه صورت و سر باشد باید بوسیله تیغ محل گزش را خراش داده و اقدام به مکیدن موضع کرد و این کار به شرطی است که زخم و یا دندان کشیده‌ای در دهان فردی که می‌خواهد عمل مکیدن را انجام دهد وجود نداشته باشد.

این کارشناس هلال‌احمر افزود: این اقدام نیز موجب خواهد شد میزان قابل توجهی سم از بدن مصدوم بیرون بیاید.

نوری‌الاصل در پایان با اشاره به مفید بودن مارها برای طبیعت، توصیه کرد: افراد در موارد مارگزیدگی از کشتن مار بطور جد خودداری کرده و سعی کنند تنها خصوصیات ظاهری ما را برای تزریق پادزهر مناسب به خاطر بسپارند.

مطالب مشابه را ببینید!