اگر میگرن دارید بخوانید!

اگر میگرن دارید بخوانید!

میگرن

دكتر فرزاد اشرافي متخصص مغز و اعصاب و استاد يار دانشگاه علوم پزشكي گفت: برخي از بيماري هاي مغز و اعصاب در اثر تغيير آب و هوا و مسافرت تشديد مي شود كه مي توان به سر دردهاي ميگرني اشاره كرد.

وي افزود: تغيير آب و هوا و وارد شدن در هواي سرد، وارد شدن در ارتفاعات زياد مي تواند سبب تشديد ميگرن شوند.

دكتر اشرافي متذكر شد: لازم به ذكر است خستگي زياد، نشستن در ماشين به مدت طولاني ، بي خوابي، تغيير در رژيم و الگوي غذايي به اين امر دامن مي زند .

اين متخصص خاطرنشان كرد: افراد در سفرهاي طولاني به مدت كوتاهي در بين فواصل راه متوقف شده وكمي استراحت داشته باشند و از بي خوابي پرهيز نمايند.

مطالب مشابه را ببینید!