ایان سامرهالدر و نینا دوبرو بازیگران خون اشام در کنار هم +عکس

بازیگر نقش دیمن در سریال خاطرات خون اشام و نقش الینا در جشنواره People’s Choice Awards 2014

ایان سامرهالدر بازیگر نقش دیمن و نینا دوبرو بازیگر نقش الینا در سریال خاطرات خون آشام در جشنواره People’s Choice Awards 2014 هر دو در کنار هم قرار گرفتند و جایزه (جایزه Favorite On-Screen Chemistry در مراسم به خاطر سریال خاطرات خون آشام ) دریافت کردند.

نینا دوبرو در هنگام دریافت جایزه صحبتی کرد :در اغاز برنامه در حقیقت الینا از دیمن متنفر بود . و بعد ما شروع به دوستی و داشتن رابطه کردیم .و بعد ما شروع به داشتن رابطه در زندگی واقعی کردیم .و پس از ان در زندگی واقعی شکست خوردیم.ولی کاراکترهای ما( دیمن و الینا) هنوز رابطه خوبی دارند .این چیز خوبی هست و ناجور نیست.

نینا دوبرو
نینا دوبرو

نینا دوبرو
نینا دوبرو
نینا دوبرو
نینا دوبرو
نینا دوبرو
نینا دوبرو
ایان سامرهالدر و نینا دوبرو
ایان سامرهالدر و نینا دوبرو
ایان سامرهالدر و نینا دوبرو
ایان سامرهالدر و نینا دوبرو
ایان سامرهالدر و نینا دوبرو
ایان سامرهالدر و نینا دوبرو
نینا دوبرو و ایان سامرهالدر
نینا دوبرو و ایان سامرهالدر
نینا دوبرو و ایان سامرهالدر
نینا دوبرو و ایان سامرهالدر
نینا دوبرو و ایان سامرهالدر
نینا دوبرو و ایان سامرهالدر
مطالب مشابه را ببینید!