ایرانیان 100 سال قبل چه لباسی می پوشیدند؟

ایرانیان 100 سال قبل چه لباسی می پوشیدند؟

لباس مردان اصفهان در آن زمان از يك شلوار مشكي گشاد، پيراهن سفيد يقه ساده دكمه دوبل با آستين هاي گشاد، يك جليقه كوتاه مشكي و يك كلاه تشكيل مي شد.

100سال قبل، یعنی در دوران آخرین شاه قاجاری (محمدعلی شاه) پوشش مردان ایرانی کت های بلند با شلوار گشاد و دستاری بود که به کمر می بستند و زنان دوره قاجار هم با چادر و روبنده و پیراهن و شلوار در خیابان حاضر می شدند.

به گزارش مجله مهر، در این تصویر که در گوشه سمت چپ آن کلمه اصفهان و عنوان عکاسخانه به چشم می خورد، دو مرد اصفهانی در پوشش قاجاری شان دیده می شوند. لباس مردان اصفهان در آن زمان از يك شلوار مشكي گشاد، پيراهن سفيد يقه ساده دكمه دوبل با آستين هاي گشاد، يك جليقه كوتاه مشكي و يك كلاه تشكيل مي شد. آنها در زمستان يك قباي بلند ساده بر روي لباس اصلي می پویشیدند كه با شال ابريشمي دور كمر بسته مي‌شده است.

100سال قبل ایرانیان چه می‌پوشیدند؟

 

 

پوشش 100سال قبل ایرانیان,پوشش خانواده ایرانی در دوران قاجار

پوشش یک خانواده ایرانی در دوران قاجار

 

اپوشش 100سال قبل ایرانیان,پوشش مردان در 100 سال قبل

 

پوشش زنان در دوره قاجار

 

پوشش زنان در دوره قاجار

 

زنان هم با چادر و رو بنده و شلوار در مجامع عمومی حاضر می شدند

مهر

مطالب مشابه را ببینید!