این بازی تفریح مردم افغانستان در این روزهاست +عکس

بازی “جنگ شترها” از دیرباز به عنوان سرگرمی سنتی مردم افغانستان و پاکستان مورد توجه بوده است و ممنوعيت بازي جنگ شترها در دوران حکوومت طالبان نیز نیز نتوانست از رونق آن بکاهد.

گفته می شود، نيروهاي طالبان انجام اين بازي را در دوران حکمراني خود بر افغانستان با توجه به اين ايده که در اين بازي ارزش مهارت هاي جنگي انسان با شتر مساوي انگاشته شده است، ممنوع کردند.

صاحبان شترها با آموزش مهارت هاي ويژه به شترهاي خود آنها را براي مبارزه با رقبا آماده مي کنند. شترهای خشمگین در روز مسابقه با وسائل زینتی آراسته شده و به نبرد هم نوع خود فرستاده می شوند. عکس های اسوشیتدپرس و خبرگزاری فرانسه از این نبرد را در زیر می بینید.

تفریح افغانستان
تفریح افغانستان

جنگ شترها
جنگ شترها
جنگ شترها
جنگ شترها
جنگ شترها
جنگ شترها
بازی افغانستان
بازی افغانستان
بازی افغانستان
بازی افغانستان
بازی افغانستان
بازی افغانستان
بازی افغانستان
بازی افغانستان
بازی افغانستان
بازی افغانستان
بازی افغانستان
بازی افغانستان
تفریح افغانستان
تفریح افغانستان
تفریح افغانستان
تفریح افغانستان
تفریح افغانستان
تفریح افغانستان

مطالب مشابه را ببینید!