این دختر بدشانس 13 ساله بدن 50 ساله دارد! +عکس

عکس دختر بدشانس, عکس پیر دختر

زارا هارتشون 13 ساله به دلیل بیماری لیپودیستروفی (lipodystrophy) چهره ای شبیه به زنان 50 ساله دارد.این بیماری نادر را مادرش نیز داشته است.زارا با اینکه چهره و بدن بسیار پیری دارد ولی از درون احساس جوانی می کند و رفتارش مانند هم سن هایش است.

عکس دختر بدشانس, عکس پیر دختر عکس دختر بدشانس, عکس پیر دختر عکس دختر بدشانس, عکس پیر دختر عکس دختر بدشانس, عکس پیر دختر عکس دختر بدشانس, عکس پیر دختر عکس دختر بدشانس, عکس پیر دختر عکس دختر بدشانس, عکس پیر دختر عکس دختر بدشانس, عکس پیر دختر عکس دختر بدشانس, عکس پیر دختر عکس دختر بدشانس, عکس پیر دختر

مطالب مشابه را ببینید!