این دختر تبدیل به پری شد! +عکس

این دختر تبدیل به پری شد! +عکس

اين زن که فکر مي‌کند که از دنيايي ديگر آمده و در زندگي قبلي‌اش يک فرشته بوده است در طي يک عمل جراحي نوک گوشش را به شکل پري ها به شکل تيزي درآورد.

اين دختر که شيفته افسانه‌ها است گوشش را جراحي کرده تا مثل پري‌ها به نظر برسدو براي جراحي تيز کردن نوک گوشش 250 پوند پرداخته است.

این دختر تبدیل به پری شد! +عکس


گفته اين دختر:« بعضي از والدين به کودکان خود مي‌گوين که آن‌ها بايد رفتار خوبي داشته باشند چون مي‌دانند که يک پري همه چيز را به بابانوئل مي‌گويد. وقتي بچه‌ها مرا ببينند مي‌فهمند که پدر و مادرشان با ان‌ها شوخي نمي کنند.»

او ادامه داد: «وقتي که خواستم گوش‌هايم را جراحي کنم تا ان موقع در هيچ چيزي در زندگي‌ام انقدر مطمئن نبودم.»

مطالب مشابه را ببینید!