این شهر خطرناکترین شهر جهان است! +تصاویر

شهر سان پدرو سولا در هندوراس، با بیشترین آمار قتل در دنیا، خطرناک ترین شهر جهان محسوب میشود. این شهر که در مکزیک قرار دارد، برای دومین سال متوالی میان پرجنایت ترین شهرهای دنیا، رتبه نخست را کسب کرده است. به گفته مقامات مسئول، در این شهر به طور متوسط، هر روز سه نفر به قتل میرسند. مردم شهر سان پدرو سولا جزو فقیرترین مردم کشور مکزیک هستند و بیشتر جوانان آن، جزو دار و دسته های خیابانی و گروه های اراذل و اوباش می باشند.
شهر خطرناک
مطالب مشابه را ببینید!