بازداشت زن به دلیل رابطه جنسی با اسکلیت انسان! +عکس

رابطه جنسی زن با اسکلیت انسان ها!
پلیس سوئد یک زن را به جرم برقراری ارتباط نامشروع جنسی با اسکلت انسان  بازداشت کرد. در خانه این خانم چند عدد اسکلت انسان پیدا شده است.
بازداشت زن به دلیل رابطه جنسی با اسکلیت انسان
 
ظاهرا این زن با اسکلت انسان رابطه جنسی برقرار می کرده است.
بازداشت زن به دلیل رابطه جنسی با اسکلیت انسان
بازداشت زن به دلیل رابطه جنسی با اسکلیت انسان
بازداشت زن به دلیل رابطه جنسی با اسکلیت انسان

 

 

مطالب مشابه را ببینید!